Zavod RS za varstvo narave razpisuje dve prosti delovni mesti na Osrednji enoti v Ljubljani, in sicer:

VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC za določen čas do 31.12.2024 na projektu LIFE NARCIS s polnim delovnim časom na Osrednji enoti v Ljubljani:

ROK za prijavo je do vključno: 29. 7. 2021.

ANALITIK VII/2 (I) za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja zaposlitve v nedoločen čas  s polnim delovnim časom na Osrednji enoti v Ljubljani:

ROK za prijavo je do vključno: 4. 8. 2021.