V tem mesecu se skoraj na vsakem koraku, ko gremo v naravo, srečamo s katero od rastlinskih invazivnih tujerodnih vrst, naj si bo na sprehodu v bližini rek, v gozdovih, obronkih njiv in travnikov – povsod, kjer se jih z redno košnjo ne odstranjuje.

Zavod RS za varstvo narave(ZRSVN) invazivne tujerodne vrste na nekaterih naravovarstveno najpomembnejših območjih, ki imajo status naravnih vrednote ali  Natura 2000 tudi odstranjuje. Ob tem tudi mi pridobivamo znanje in izkušnje o načinu odstranjevanja na terenu. K odstanjevanju smo pritegnili tudi študente in tako prispevali tudi k izobraževanju bodočega kadra. Trenutno večina najprepoznavnejših vrst (žlezova nedotika, navadna barvilnica, kanadska zlata rozga,….) še ne plodijo in je to najprimernejši čas za odstranjevanje. Rastlino preprosto izruvate in pustite na sami lokaciji. Na tak način se bo njeno širjenje upočasnilo.

ZRSVN je v Jablah in Blatnicah pri Trzinu s pomočjo študentov odstranjevali žlezovo nedotiko, navadno barvilnico in kanadsko zlato rozgo.


Odstranjevanje navadne barvilnice v Jablah