Kanadska zlata rozga


Enoletna suholetnica

Vabilo na prostovoljno akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih invazivnih vrst
v torek, 10. avgusta, od 17. do 19. ure. Dobimo se pri Čukovi jami.

Na območju Bobovških jezerc se razraščata predvsem kanadska zlata rozga in enoletna suholetnica, nekaj pa je tudi drugih tujerodnih vrst. S torkovo akcijo bomo najpogostejši vrsti pulili in odlagali v zabojnik ter s tem preprečili njuno nadaljnje širjenje.

Prostovoljna akcija je namenjena vsem – da še bolje spoznate invazivne tujerodne vrste in da pomagate naravi v okolici bobovških jezerc. Za akcijo priporočamo dolga oblačila, zaprto obutev, vrtne rokavice in repelent proti komarjem.

Invazivne tujerodne rastline se širijo v naravo in izpodrivajo domorodne vrste, spreminjajo podobo krajine, preprečujejo dostope do vode, povzročajo gospodarsko škodo, nekatere pa so tudi zdravju škodljive. Za zmanjšanje njihovih negativnih vplivov jih je nujno odstranjevati vsaj na območjih, ki so najpomembnejša za naravo in človeka.

Enoletna suholetnica in kanadska zlata rozga izvirata iz Severne Amerike, v Evropo sta bili pripeljani kot okrasni rastlini. Postopoma sta »pobegnili« z vrtov in parkov, saj se zlahka širita z lahkimi semeni, ki jih razširja veter. Na travnikih, gozdnih robovih in drugih svetlih površinah prerasteta vse ostalo rastlinje in čez nekaj let na teh območjih rasteta le še ti dve vrsti.
Zlata rozga je sicer medovita rastlina, a so njeni negativni vplivi tako veliki, da je njeno omejevanje nujno. Obe rastlini se razmnožujeta s semeni, zato je pomembno, da ju odstranjujemo pred cvetenjem. Takrat odpadki odstranjevanja tudi niso problematični.
Če ta čas zamudimo in odstranjujemo cvetoče rastline pa je odpadke treba odpeljati v industrijsko kompostiranje ali sežgati.
Obe rastlini sta večletnici in pri odstranjevanju je pomembno, da odstranimo tudi čim več podzemnih delov. Semena, ki so že v zemlji pa omogočajo novo in novo rast, zato je odstranjevanje praviloma treba ponavljati več let zapored.

Precejšen zalogaj torej, a z vztrajnim delom svoje nekdanje habitate spet zasedejo domorodne vrste.