Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, je pripravila štirikratno številko revije Proteus. Tematska številka je namenjena vsem bralcem, saj je Pohorje opisano na poljuden način.  V reviji je štirideset strokovnjakov v štiriindvajestih prispevkih predstavilo geografske značilnosti Pohorja, svetlobno onesnaženost, vodno bogastvo, gozdove, barja, travišča, ter posamezne vrste Pohorja.

Proteus Pohorje je izšel v sodelovanju s Prirodoslovnim društvom Slovenije, ki izdaja revijo. Gre za najstarejšo naravoslovno revijo, ki izhaja že od leta 1933 in je namenjena poljudnemu naravoslovju. Tokrat je dostopna tudi v elektronski verziji.