Stanje slovenske narave je slabo, priča smo klimatskim spremembam, vse večjo težavo pa predstavljajo tudi invazivne tujerodne vrste. Rastlina sirska svilnica ali papagajčki (plodovi so videti kot papagajčki) je tako zelo invazivna, da jo je prepovedano imeti celo na naših vrtovih.
Sirska svilnica je od leta 2017 uvrščena na evropski seznam invazivnih tujerodnih vrst škodljivih za naravo, gospodarstvo ali/in zdravje ljudi. Rastlina uničuje pestrost travnikov, ki z njeno razširitvijo postanejo neprimerni celo za kmetijsko rabo. Za to invazivno tujerodno vrsto kot tudi druge s seznama EU veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Prepovedano jih je: vnašati v EU, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje. To pa pomeni tudi, da jih ne smemo imeti niti na svojem vrtu.
Sirsko svilnico odstranjujemo tako, da jo izkopljemo skupaj s korenino. Najbolje je to storiti preden se razvijejo plodovi – papagajčki, kjer so številna semena z dolgimi laski, ki jih nato veter raznaša na velike razdalje. Na ta način rastlina iz vrtov hitro »pobegne« v naravo. Košnjo oz. rezanje stebel (nadzemnih delov) odsvetujemo, saj s tem le spodbujamo rast iz podzemnih brstov in celo pospešujemo razraščanje, razen če bomo rastlino pogosto kosili (vsaj 1x na mesec). Rastlino je treba odstranjevati več let zapored, dokler je popolnoma na iztrebimo. Nadzemne dele (razen plodov) lahko kompostiramo na domačem vrtu, korenine pa oddamo v zeleni odrez ali sežgemo, da ne bodo iz njih zrastle nove rastline.
Ostankov rastlin z vrta nikoli ne odlagamo v naravo!
Pomembno je, da sirsko svilnico odstranimo v čim večjem številu. Na sosednjem Madžarskem, je npr. rastlina v naravi prisotna že v velikih strnjenih sestojih, zato je njeno odstranjevanje izjemno težavno, dolgotrajno, škoda zelo velika, odstranjevanje pa zelo drago. Če se problema invazivnih tujerodnih vrst lotimo že v zgodnji fazi razraščanja vrste, je mogoča popolna odstranitev in stroški so bistveno nižji.
Sirska svilnica v Sloveniji še ni zelo pogosta, pojavlja se zgolj posamezno ali v manjših sestojih, njene lokacije pa si lahko ogledate na spletni strani na podstrani.
Vabimo vse, da morebitne najdbe v naravi sporočijo preko mobilne ali spletne aplikacije Invazivke ali pišejo na elektronski naslov ana.dolenc@zrsvn.si oz. pokličejo na 05 90 89 640.

Opis sirske svilnice:
https://www.gov.si/zbirke/seznami/seznam-invazivnih-tujerodnih-vrst-rastlin-in-zivali/sirska-svilnica-lat-asclepias-syriaca/,
https://www.tujerodne-vrste.info/vrste/sirska-svilnica/.


Plodovi Sirske svilnice – papagajčki


Cvetoča Sirska svilnica