V Kočevju smo v sodelovanju partnerjev projekta LIFE Lynx z lokalnimi organizacijami odprli tematsko učno pot – Risovo pot, ki obiskovalcem ponuja pristno doživljanje lokalnega naravnega okolja. Pri oblikovanju vsebine in didaktičnih igral sta strnila moči projektna partnerja Zavod RS za varstvo narave – OE Novo mesto in Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Učna pot obiskovalcem podaja izbrane informacije in jih aktivno vključuje v raziskovanje risa in gozda, kot njegovega življenjskega prostora. Navdih za novo tematsko pot smo našli v risinji Mali, ki je potomka prvega doseljenega risa Goruja in hkrati dokaz, da so se novo doseljeni risi uspešno vključili v dinarsko populacijo.
Risova pot je opremljena s preprostimi didaktičnimi igrali, kjer lahko udeleženci primerjajo svoje in risje spretnosti. Igrala so narejena iz naravnih materialov, informacijske table pa v obliki debel, da čim manj posegajo v naravni izgled in se z okolico spojijo.