Pohorje so gozdovi, slapovi, potoki, barja, jezerca in planje so njihova domovanja in življenjski prostori redkih, posebnih, edinstvenih in zanimivih rastlin in živali ter nahajališča številnih mineralov in kamnin. Vse to v nas nagovori, da nas pohorske vile, jezernik, vodovnik, coprnice in škopjenk z bajeslovnimi pripovedkami, ilustracijami in fotografijami popeljejo v čarobni svet Pohorja.
Razstava je postavljena v Pionirski knjižnici Nova vas v Mariboru do 30. marca prihodnje leto in je odprta v delovnem času knjižnice.
Razstavo »POHORJE – v zavetju stoletnih dreves spe pohorske vile« je v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, Pionirsko knjižnico Nova vas pripravila mariborska območna enota Zavoda RS za varstvo narave.
Vsebine so kreirali Agica Kovše, Andreja Senegačnik in Mojca Bedjanič. Z ilustracijami in fotografijami je razstavo opremil Samo Jenčič, fotografije so prispevali še Matjaž Bedjanič (arhiv NIB), Martin Vernik, Miha Jeršek in Ciril Mlinar. Razstavo je oblikovala Sandra Zvonar, za »svetlikanje iz vitrin« pa je z zbirko kamnin in mineralov poskrbel prof. Viljem Podgoršek iz Geološko – paleontološkega zasebnega muzeja Pangea.

Vabljeni k ogledu!