Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) je bil z izdajo strokovnih mnenj vključen v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo gondole na Vitranc, ker je bila zgornja postaja načrtovane gondole predvidena na vplivnem območju Triglavskega narodnega parka in območja Natura 2000. V prvem delu postopka smo  podali strokovno mnenje z omilitvenimi ukrepi, ki bi zagotavljali ohranitev divjega petelina na tem območju. Pri pripravi strokovnega mnenja smo upoštevali tudi ekspertno mnenje Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS) za divjega petelina na tem območju.
Prej omenjeni omilitveni ukrepi, ki bi zagotavljali mir na rastišču in zimovališču divjega petelina so predvidevali: omejitve pri načinu in času gradnje, zavarovanje grebena kot strogi naravni rezervat, preprečitev dostopa obiskovalcev na območje med Vitrancem in Ciprnikom, omejitve obratovanja, omejevanje svetlobnega onesnaževanja in druge ukrepe.
V nadaljevanju postopka investitor v projektni dokumentaciji ni uspel zagotoviti izvedbe teh ukrepov, zato Zavod RS za varstvo narave v naslednji fazi postopka ni mogel izdati pozitivnega strokovnega mnenja.
Divji petelin je ena od najbolj ogroženih gozdnih ptic v Sloveniji. Zanj je značilno, da samci svatujejo (pojejo) na mestih, imenovanih rastišča, ki so stalna. Na rastišču si samice izberejo samca, nato v bližini odložijo jajca ter v prvih tednih vzrejajo mladiče – kebčke. Priprave na svatovanje se začnejo v začetku marca, v začetku julija pa so kebčki dovolj veliki, da že zmorejo večje razdalje in niso več vezani samo na okolico rastišča. Tako je od 1. marca do 1. julija za divjega petelina najbolj občutljivo obdobje. Vznemirjanje na rastišču v tem času za petelina predstavlja veliko motnjo -petelin že ob najmanjši motnji preneha peti, samice lahko zapustijo gnezdo, kebčki se zaradi stalnega stresa in obrambnega skrivanja ne morejo zadosti nahraniti in poginejo.
Za odrasle in mlade peteline, ki so preživeli poletje in jesen, ko so se hranili pretežno z jagodičjem, velik preizkus pomeni tudi zima. Pozimi se divji petelin hrani le z iglicami, ki so zelo malo hranljive, zato zelo varčuje z energijo. Pogosto se pusti zamesti s snegom, ki ga varuje pred mrazom, in v zavetju snega počaka na lepše vreme. Gibanje omeji na minimum. Vsako vznemirjenje v zimskem času zelo poveča porabo energije in če je takšnih dogodkov preveč, pomladi ne dočaka. Najbolj občutljiv čas je od začetka decembra do konca februarja.
Na grebenu, ki vodi proti Vitrancu in naprej Ciprniku, ima divji petelin rastišče in zimovališče, zato je treba v času od začetka decembra do začetka julija na tem grebenu zagotavljati mir.
Investitor se je v drugem postopku odločil za izvedbo sedežnice, ki ima po oceni na rastišče divjega petelina manjši vpliv in za katero je gradbeno dovoljenje pridobil že pred leti. Oživitev smučišča in povečan turistični razvoj na Vitrancu, bosta za divjega petelina ter uporabnike in upravljavce tega prostora velika preizkušnja. Za petelina vsekakor preizkušnja preživetja.