Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto na Območni enoti Nova Gorica, in sicer:

NARAVOVARTSVENI SVETOVALEC za določen čas do 31.12.2022 za delo na projektu ZA KRAS s polnim delovnim časom:

ROK za prijavo je do vključno: 19. 11. 2021.