V prvih novembrskih dneh smo sodelavci Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za gozdove, potem ko smo opravili terenski ogled in ocenili stanje, na območju gozda Portoval v Novem mestu, odstranjevali večja in manjša drevesa invazivne pozne čremse.
Pozna čremsa (Prunus serotina) je drevo, ki izvira iz Severne Amerike. V Sloveniji je prisotna od okoli leta 1900, ko je bila vnesena kot okrasna rastlina. Vrsta ima velik invaziven potencial, saj tako kot večina drugih invazivnih tujerodnih vrst, hitro raste, ima veliko količino semen in je dobro prilagojena na različne življenjske pogoje ter zato konkurenčna domorodnim vrstam rastlin. Za pozno čremso je značilno, da raste na presvetljenih delih gozda, najdemo pa jo lahko tudi na gozdnem robu ali v urbanem okolju. V Sloveniji se zaenkrat pojavlja lokalno, zato je njeno odstranjevanje smiselno, saj lahko uspešno omejimo njeno širjenje na območja, kjer še ni prisotna.
Zavod RS za varstvo narave se za izvedbo tovrstnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst prednostno odloča na območjih s pomembnim naravovarstvenim statusom in mestni gozd Portoval v Novem mestu je varovana kot naravna vrednota.
Zaradi prej omenjenih dobrih regeneracijskih sposobnosti pozne čremse smo za odstranjevanje vrste izbrali različne metode, ki preprečujejo ponovno razrast rastline po odstranitvi. Manjša drevesa smo odstranjevali s pomočjo posebnega orodja, ki skupaj z nadzemnim delom rastline odstrani tudi korenino. Večja drevesa smo odstranili s klasičnim posekom in odstranitvijo panja z ročnim izkopom, nekatere od njih smo tudi obročkali.
Območje mestnega gozda Portoval bomo v prihodnjih letih aktivno spremljali in preverjali uspešnost odstranjevanja ter odstranili rastline, ki bodo ponovno pognale.