Zavod RS za varstvo narave je s predstavnikom Aleksandrom Korenom sodeloval na Podnebni konferenci COP 26, v Glasgowu. Slovenija je kot predsedujoča Svetu EU, organizirala dogodek z naslovom “Transboundary Wetlands: from mitigation to adaptation”, kjer je Aleksander Koren v družbi visokih predstavnikov predstavil 5 – državno Biosferno območje Mura-Drava-Donava (TBR MDD). Prvo pet državno biosferno območje na svetu predstavlja model meddržavnega upravljanja z mokrišči. Rešitve izzivov trajnostnega razvoja, ki bodo v prihodnjih letih in desetletjih razvite na območju TBR MDD, pa bodo lahko vzor mednarodnega upravljanja čezmejnih ekosistemov.

Celoten dogodek je dostopen na povezavi, kjer prispevek ZRSVN sledi nagovoru ministra Andreja Vizjaka.