V Jami pod Smoganico na Tolminskem Lomu so sodelavci Zavoda RS za varstvo narave skupaj s tolminskimi jamarji, sredi novembra med terenskim ogledom, opazili pasti za lovljenje jamskih hroščev. Skladno s protokolom v primeru najdbe neoznačenih pasti v jami smo najdbo prijavili policiji in inšpekciji za okolje in prostor.
Policija je le nekaj dni kasneje zavarovala in odvzela nelegalne pasti za lovljenje jamskih hroščev. V nadaljevanju bo v jami odvzete pasti forenzično obdelal Nacionalni forenzični laboratorij, vsebina pasti pa je poslana na Nacionalni inštitut za biologijo, kjer bodo določili posamezne osebke jamskih živali. Vsebino lončkov so v grobem sicer že ocenili strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave, kjer so ugotovili tudi zavarovane vrste jamskih hroščev.
Policija je uvedla postopek po službeni dolžnosti, saj gre za nelegalen odvzem zavarovanih živalskih vrst iz narave.
Opozarjamo, da nestrokoven in nelegalen lov zavarovanih jamskih živali ogroža domorodne, mnogokrat tudi endemne vrste, zato je toliko pomembneje, da tovrstne dejavnosti vztrajno preganjamo.