Pri spremljanju stanja naravnih vrednot ob reki Muri so sodelavci Zavoda RS za varstvo narave ugotovili, da je deblo enega največjih črnih topolov (Populus nigra) ob reki v prejšnji zimi poglodal bober ter s tem ogrozil njegov obstoj. Stekla je akcija njegove zaščite pred lačnim glodavcem.
Črni topol se nahaja na severnem robu gozda Orlovšček, ob starem rokavu reke Mure v Biosfernem in Natura 2000 območju Mura. V obsegu meri več kot 560 centimetrov in je največji svoje vrste daleč naokoli ter zaradi svoje velikosti viden že od daleč.
Bober pa je rastlinojed, se prehranjuje z zelišči in vodnimi rastlinami. V zimskih mesecih, ko ni zelnate vegetacije, bober objeda debla dreves. Zato, da pride s podrtjem drevesa do sladkih vršičkov na vrhu krošenj ali pa si z objedanjem brusi svoje nenehno rastoče zobe. V lanski zimi so se bobri iz bližnjega rokava lotili tudi izjemnega črnega topola.
Dobro ohranjen poplavni gozd, kjer raste topol, je v lasti rodbine Zichy. Po pogovoru z upravljavcem njihovih gozdov je le ta naravno vrednoto premazal s snovjo, ki odvrača bobra pred objedanjem dreves. Upamo, da mu topol ne bo več teknil, še naprej pa bo lahko užival v senci tega mogočnega drevesa.