Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti na Območni enoti Maribor, in sicer:

NARAVOVARTSVENI SVETOVALEC za določen čas enega leta na projektu IP LIFE s polnim delovnim časom na Območni enoti Maribor:

ROK za prijavo je do vključno: 6. 1. 2022.

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za določen čas enega leta na projektu IP LIFE s polnim delovnim časom na Območni enoti Maribor:

ROK za prijavo je do vključno: 6. 1. 2022.