Na projektu Natura Mura se zaključuje prva sezona izvajanja projektnih ukrepov obnove vodnih habitatov reke Mure. V prvih dneh marca je partner Direkcija RS za vode s pomočjo izvajalca del POMGRAD – VGP d. d. v zaključil obsežna dela na obnovi vtokov rokavov Lukačeva struga in Besnica.
Na obstoječem vtoku v rokav Lukačeva struga so bile na prvih 200 m rokava odstranjene naplavine, ki so se v tem delu rokava nakopičile v zadnjih desetletjih. Delno je bila odstranjena tudi zapornica na vtočnem objektu rokava.
Na rokavu Besnica je bil izkopan povsem nov vtok v rokav, ki bo omogočal bistveno boljše napajanje rokava z vodo iz reke Mure. Dela so obsegala tudi čiščenje naplavin iz prvih 200 m rokava.
Rokava Besnica in Lukačeva struga sta prva izmed šestih rokavov, ki jih obnavljamo v sklopu projekta Natura Mura. Z izvedenimi deli bosta ponovno omočena večino leta, s tem pa se bo vanju ponovno vrnilo življenje.