Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti na Osrednji enoti v Ljubljani, in sicer:

STROKOVNI SODELAEVC VII/1 (opravljanje pravnih nalog) za določen čas do 31.3.2023 na kohezijski projektih zaDravo, Natura MURA, POHORKA s polnim delovnim časom na Osrednji enoti v Ljubljani:

ROK za prijavo je do vključno: 7. 4. 2022.

ANALITIK VII/2 (I) za določen čas do konca trajanja projekta LIFE NARCIS s polnim delovnim časom na Osrednji enoti v Ljubljani:

ROK za prijavo je do vključno: 12. 4. 2022.