Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti, in sicer:

STROKOVNI SODELAEVC VII/1 (opravljanje pravnih nalog) za določen čas do 31.3.2023 na kohezijski projektih zaDravo, Natura MURA, POHORKA s polnim delovnim časom na Osrednji enoti v Ljubljani:

ROK za prijavo je do vključno: 15. 6. 2022.

STROKOVNI SODELAEVC VII/1 za določen čas enega leta s krajšim delovnim časom na Območni enoti Piran:

ROK za prijavo je do vključno: 3. 6. 2022.