Veliki pajesen je lahko prepoznati. Ima značilen vonj po »smokiju«. Listi so pernati, več decimetrov dolgi, pri dnu imajo žlezne zobce. Mladi listi so na konceh pogosto rdečkasti. Ločimo ženske in moške rastline. Na ženskih se poleti razvijejo podolgovati krilati oreški s semenom v sredini. Semena postopno odpadajo in se z vetrom raznašajo vse do naslednje pomladi. Na posamezni rastlini se vsako leto lahko razvije tudi več kot 300.000 semen. Mlade rastline zrastejo hitro, tudi po dva metra na leto. Poleg tega proizvaja kemikalijo, ki zavira rast drugih rastlin. Je izredno odporen proti suši in boleznim. Pogosto je med prvimi rastlinami, ki se pojavijo na pogoriščih, zato je tam potrebna posebna previdnost. Naseli se tako na gozdnih robovih kot v presvetljenih gozdovih, na rastiščih vzdolž cest in v vaseh, mestih, skratka povsod. Najpogosteje se naseli iz sosednjih površin, na katerih uspevajo odrasle rastline.
Pajesen odstranjujemo, a se moramo pri odstranjevanju ter drugih dolgotrajnih stikih s to rastlino ustrezno zaščititi pred strupenimi rastlinskimi sokovi (dolgi rokavi, dolge hlače, rokavice).Mlajše rastline odstranjujemo s puljenjem in pri tem si lahko pomagamo z ustreznim orodjem  – lopate,….. Pri puljenju je potrebno odstraniti tudi korenine, saj bi sicer rastlina ponovno odgnala iz njih. Pri izkopavanju je dobro upoštevati, da korenine navadno rastejo pod kotom, v obliki črke L.
Starejših rastlin pa ne posekamo takoj, saj bi s tem spodbudili bujno rast novih poganjkov iz korenin. Namesto tega rastline obročkamo: čim bližje tal izrežemo na deblu dva do štiri centimetre globok in dvajset do petdeset centimetrov visok kolobar skorje (debelejše rastline zahtevajo višji »obroček«). Morebitne nove poganjke pa sproti odstranjujemo. Drevo posekamo šele po dveh do štirih letih, ko se nadzemni deli povsem posušijo. Priporočljivo je najprej odstraniti ženska drevesa, da tako preprečimo nadaljnje raznašanje semen. Za trajno odstranitev je potrebnih več zaporednih ponovitev ter reden nadzor in sprotno odstranjevanje tudi v naslednjih letih.
Opozorimo naj še, da v Slovenji ni dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev v naravi, izven kmetijskih površin in tako za zatiranje velikega pajesena zato v večini primerov ni sprejemljiva uporaba herbicidov.

Več informacij:
tujerodne vrste
zdrav gozd
o velikem pajesnu
pajesen na Wikipedii
revija Varstvo narave
odstranjevanje velikega pajesna


Mlada drevesa pajesna


Veliko drevo pajesna

Krilati oreščki s semeni pajesna