Mednarodna noč netopirjev je dogodek pod pokroviteljstvom organizacije EUROBATS, ki ga ob koncu avgusta in v septembru organizirajo različne naravovarstvene organizacije v več kot 30 državah po svetu. Namen netopirsko obarvanih dogodkov je širšo javnost seznaniti in izobraževati o netopirjih, njihovih navadah in življenjskem prostoru, vlogi v ekosistemu ter nenazadnje skupaj pokazati nesmisle v starih vražah in predsodkih o netopirjih. Zaradi slednjih so te koristne nočne živali s strani človeka še vedno prevečkrat prezirane in preganjane. Eden izmed vzrokov za preganjanje netopirjev v cerkvah je tudi prisotnost netopirskega gvana, ki pa se ga da odstraniti in uporabiti kot dobro gnojilo.
Zavod RS za varstvo narave in Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) v sodelovanju z župnijo Sava, pripravlja dogodek (vabilo) kjer bomo v dvorani župnišča imeli likovne ustvarjalne delavnice. Otroci bodo izdelali svojega netopirja iz papirja, »netopirske« magnetke, zgibali origami netopirje in barvali netopirje. Na pravljični urici bomo prisluhnili dogodivščini netopirja Mračka in preko aktivnosti za otroke spoznavali skrivnostne ponočnjake. Vendar pa aktivnosti ne bodo namenjene le najmlajšim. Sledilo bo predavanje o netopirjih in še dogajanje na prostem, kjer bomo s pomočjo ultrazvočnega detektorja poslušali oglašanje netopirjev.
Cerkev Sv. Petra v Selcah je pomembno kotišče netopirjev dveh vrst: mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) in navadni netopir (Myotis myotis). Spomladi se na podstrešju zvonika zberejo samice v porodniške kolonije, kjer skotijo ponavadi enega mladiča. V cerkvi je bilo v letu 2020 preštetih okoli 220 navadnih netopirjev ter posamezni mali podkovnjaki na podstrešju cerkvene ladje. Širše območje okoli cerkve, ki obsega okoliški gozd, nudi netopirjem pester prehranjevalni habitat. Območje je varovano v okviru Natura 2000.
V Sloveniji je bilo do sedaj najdenih 32 vrst netopirjev. Le-ti so ena bolj ogroženih živalskih skupin tako v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Pogosto jih ogroža prav človeška nevednost. Ko spoznamo netopirje in njihove življenjske navade, lažje ovržemo predsodke in sprejmemo netopirje za svoje sosede. K večjemu ozaveščanju javnosti pripomorejo organizirane aktivnosti kot so predavanja, delavnice za otroke, večerni sprehodi z opazovanjem in poslušanjem netopirjev ter skupno čiščenje cerkve. Udeleženci na ta način spoznavajo netopirje, dobijo informacije na koga se obrniti, če jih najdejo ter kako s preprostimi ukrepi lahko zagotovijo njihov obstoj.
Najpogostejši vzrok za uničenje kotišč netopirjev v cerkvah je zapiranje oz. zamreženje preletnih odprtin. Špranje in line se pogosto zamrežijo zaradi preprečevanja naselitve golobov, s tem pa so onemogočeni tudi prehodi za netopirje. Ponekod so odprtine zaprli zaradi bojazni pred onesnaženjem z gvanom in odklonilnega odnosa do netopirjev. Tudi obnova cerkva na neprimeren način in v času, ko samice kotijo in vzrejajo mladiče, vpliva na manjše preživetje kolonije netopirjev. S tehnično preprostimi in cenovno ugodnimi ukrepi lahko pripomoremo k sožitju bivanja netopirjev in ohranjanju stavb.
Značilnosti cerkve, primerna geografska umeščenost ter okolica cerkve omogočajo ugodne pogoje za naselitev netopirjev. Cerkev Sv.  Peter v Selcah je kotišče navadnih netopirjev (Myotis myotis). Kotišča so bistvena z vidika ohranjanja populacije netopirjev določenega območja. V Sloveniji se porodniške kolonije netopirjev oblikujejo v toplem delu leta, ki traja od okoli aprila do konca septembra, odvisno od vremenskih pogojev. Ugodne temperaturne razmere na kotišču omogočijo hitrejšo rast mladičev, da so do jeseni že samostojni in se lahko preselijo v zimska zatočišča. Ker so kotišča pomembna za ohranjanje populacije netopirjev, se v okviru državnega monitoringa pregleduje njihovo stanje in ocenjuje številčnost netopirjev v njih.
Izvedba ohranitvenih ukrepi, s katerimi se omogoča ohranjanje zatočišč netopirjev v stavbi in hkrati zmanjša morebitne negativne vplive prisotnosti netopirjev, lahko vpliva na izboljšanje odnosa ljudi do netopirjev. Manjše nezadovoljstvo upraviteljev stavb zaradi kopičenja netopirskega gvana pripomore k varstvu netopirjev. Zavedamo pa se, da bo v prihodnosti potrebno aktivnosti nadgraditi in poiskati sistemske rešitve za ohranjanje kotišč, saj je za vzdrževanje razširjenosti in števila netopirjev pri nas pomembno ohraniti celotno mrežo kotišč.