Zavod RS za varstvo narave skupaj z razvojno agencijo Sora 15. novembra organizira posvet z naslovom invazivne tujerodne vrste na Gorenjskem (vabilo). S posvetom bomo osvetlili problematiko invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji s strokovnega in zakonodajnega vidika. Na posvetu bodo sodelovali strokovnjaki iz Zavoda RS za varstvo narave in Ministrstva za okolje in prostor, predstavili tudi primere dobrih praks obvladovanja invazivnih tujerodnih vrst in svoje izkušnje delili s strokovnjaki z Ljudske univerze Škofja Loka, Triglavskega narodnega parka, Gozdarskega inštituta Slovenije, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in župan MO Kranj. Teoretičen del bo dopolnjen tudi s terenskim ogledom kanjona reke Kokre.
Dogodek je namenjen predstavnikom občin Gorenjske, ki so v sklopu svojih služb vpleteni v urejanje prostora, okolja ter zelenih površin, izobraževalnim ustanovam, komunalnim službam, strokovnim inštitucijam, skratka vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z invazivkami.