V novembru poteka 30 ENCA (združenje direktorjev nacionalnih agencij/zavodov s področja varstva narave) Tudi letos se konference udeležuje direktor zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), mag. Teo Hrvoje Oršanič.
Konferenca ima ZRSVN velik pomen, saj se zavodi/agencije s področja varstva narave na območju Evropske skupnosti srečujejo s podobnimi izzivi. Tako sta letos prioritetni dve temi:
–  “REPowerEU” oz. iskanje rešitev in možnosti za pridobivanje energije iz obnovljivih virov na naravovarstveno nespornih površinah, kjer je prav ZRSVN pripravil prispevek s prikazom Slovenskega modela pristopa k iskanju možnosti za umeščanje obnovljivih virov energije v prostor (RES Slovenija). S prispevkom pa je sodelovala tudi predstavnica Generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji ga. Luisa Samarelli. Kot zanimivost – Škotska bo do leta 2030 električno energijo pridobivala 100% iz obnovljivih virov.

predstavitev dobrih praks pri izvajanju ukrepov, ki so hkrati ugodni za ohranjanje biotske raznovrstnosti, blaženja posledic podnebnih sprememb in v sozvočju s trajnostnimi principi razvoja. Cel sklop se imenuje “Transformative change for Nature”. Prikazane dobre prakse pa predstavljajo premislek in napotek k vsebinam, ki celovito naslavljajo pereče teme sodobnega sveta.

Leta 2024 bo Slovenija ponovno, tokrat skupaj s Hrvaško, gostila 32. konferenco ENCA.