foto: Uroš Grabner
Geopark Karavanke
, ki povezuje 14 občin s Slovenske in Avstrijske strani, je na gorski postaji na Peci odprl nov center za obiskovalce Geoparka Karavanke Geo Dom. Zavod RS za varstvo narave kot strokovni organi od začetka vzpostavitve geoparka tvorno sodeluje s strokovnimi in projektnimi vsebinami.
Geo Dom interaktivno predstavlja naravne in geološke posebnosti Geoparka, posebno mesto na razstavi pa je našla tudi Angela Piskernik – prva naravovarstvenica, ki je bila sicer rojena v Avstriji, a je delovala v Sloveniji.

Trenutno je v Geo Domu razstavljena tudi razstava okamenelih dreves iz Lesbosa, ki je prav na otvoritvi postal partnerski, prav tako UNESCOv geopark.