V projektu Natura Mura smo omočili nov rokav reke Mure pri Sladkem Vrhu. Rokav predstavlja največjega med šestimi rokavi reke Mure, ki jih obnavljamo v sklopu projekta. Dolg je približno petsto in širok deset metrov in pri povprečnem pretoku Mure po njem teče deset kubičnih metrov vode na sekundo.
Za izkop rokava smo izkopali 20.000 kubičnih metrov materiala, ki je bil premeščen v strugo Mure. V območju rokava je bila renaturirana tudi brežina Mure in je sedaj nastali otok prepuščen naravni rečni dinamiki. Rokav je navezan na že obstoječo mrežo manjših rokavov, s katerimi tvori mozaik vodnih habitatov v poplavnem gozdu. Dela so potekala tri mesece in stala približno 400.000 €.
Po obsegu del in finančni vrednosti je to največja akcija projekta Natura Mura.  Z obnovo rokava smo izboljšali stanje številnim rečnim in obrečnim vrstam živali ter rastlin, vključno s ciljno Natura 2000 vrsto hrošča močvirski krešič.

Odprtje rokava