Ob svetovnem dnevu mokrišč osvetljujemo tudi pomen malih mokrišč, ki jih imamo pogosto blizu svojih domov, a jim ne posvečamo pozornosti. To so mokrotni travniki, povirja, mlake, mala barja, kali…. Na račun obdelave zemlje, gradnje ali preprosto bivanja brez mrčesa so ta še posebej izpostavljena uničevanju, čeprav imajo enako pomembno funkcijo kot velike obrečne pokrajine, morske obale ali barja.

Z namenom obnove malih mokrišč in ozaveščanja v alpskem prostoru smo lani jeseni začeli z izvedbo projekta I-SWAMP: Povezovanje malih alpskih mokrišč – spremljanje stanja in ohranjanje (Integrated small wetlands of the Alps monitoring and protection), ki si z manjšimi obnovitvenimi posegi prizadeva za ohranitev malih mokrišč na območju Koroške v Sloveniji, na območju Južne Koroške v Avstriji in na območju Cadore (Beneška regija) v Italiji.

V projektu, ki je sofinanciran s strani evropskega programa INTERREG Alpine Space smo se zbrali trije partnerji iz treh držav (Univerza v Padovi, EZTS Geopark Karavanke in Zavod RS za varstvo narave), ki bomo skupaj izbrali pilotna območja za izvedbo revitalizacijskih ukrepov, pripravili protokol za monitoring vrst in izdali učni pripomoček na temo mokrišč. Izvedli bomo čiščenje zarasti, poglobitev vodnih teles, odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ograditev ranljivih območij…. Velik poudarek pa bo tudi na komunikacijskih aktivnostih in ozaveščanju lokalnega prebivalstva, upravljalcev, lastnikov, otrok in mladih, društev in obiskovalcev.

Projekt je eden od 27 malih projektov programa Alpin Space in traja osemnajst mesecev. V prihajajočem poletnem in jesenskem času načrtujemo več prostovoljnih akcij, namenjenih splošni javnosti.