Foto: Urosh Grabner

Karavanke UNESCO Globalni Geopek praznuje deset let svojega delovanja. Zavod RS za varstvo narave z njim sodeluje od samega začetka in vzpodbuja aktivnosti s področij varstva narave, naravnih vrednot, geopestrosti ter komunikacije, interpretacije in izobraževanja deležnikov.

Izjemna geodiverziteta je bila osnova za idejo o čezmejnem sodelovanju štirinajstih slovenskih in avstrijskih občin ter ostalih deležnikov s področja regionalnega razvoja, naravne in kulturne dediščine. Tako je leta 2013 Geopark Karavanke postal del Evropske in Globalne mreže geoparkov, leta 2015 pa dobil naziv Karavanke UNESCO Globalni Geopark.

Na dogodku ob praznovanju desetega rojstnega dne sta prisotne nagovorila minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan in koroški deželni glavar Peter Kaiser.