MEDNARODNI DAN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 22. maj 2023 – OD DOGOVOROV K DEJANJEM: OBNOVIMO BIOTSKO RAZNOVRSTNOST

V maju, ko je narava najaktivnejša, obeležujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Slovenija je sicer »vroča točka« biotske raznovrstnosti, prav zato je pri nas toliko zavarovanih vrst vrednot, toliko ozemlja v omrežju Natura 2000 in toliko območij, kjer so naravni parki ali rezervati in ustanavljamo še nove. Biotska raznovrstnost je eno od bogastev naše države.

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti obeležujemo od leta 2000 in je namenjen ozaveščanju o pomenu biotske raznovrstnosti na globalnem nivoju – pomeni varstvo rastlinskih in živalskih vrst ter mikroorganizmov pa tudi gensko raznolikost vrst in raznolikost ekosistemov.

A smo na globalni ravni spremenili že tri četrtine kopenskega okolja in 66 odstotkov morskega okolja zaradi človekove dejavnosti. Zato govorimo o krizi biotske raznovrstnosti in letošnja tema nas nagovarja »Od dogovorov k dejanjem: Obnovimo biotsko raznovrstnost«.

Siromašenje biotske raznovrstnosti predstavlja grožnjo za podnebne spremembe, katerim smo priča, predstavlja nevarnost prenašanja bolezni in tudi hitrejšega preskoka le teh iz živali na človeka. Biotska raznovrstnost je pravzaprav globalna dobrina – ki ohranja in povečuje svojo »vrednost« tako za nas, kot tudi prihodnje generacije.

Zavod RS za varstvo narave se pridružuje ozaveščanju o pomenu biotske raznovrstnosti – tako ob prazniku, kot sicer. Naše delo temelji na ohranjanju biotske raznovrstnosti v Sloveniji, posebej na najbolj bogatih a tudi ranljivih območjih. Izvajamo številne projekte, namenjene prav ohranjanju biotske raznovrstnosti in v prihajajočih dneh sodelujemo na številnih dogodkih, ki poudarjajo pomen biotske raznovrstnosti in so namenjeni javnosti.

Tako bodo sodelavci Zavoda RS za varstvo narave:

  • sodelovali na festivalu Raznoživo, kjer bomo obiskovalcem predstavili različne vrste netopirjev in dvoživk.
  • s temo biotske raznovrstnosti sodelovali Tednu vseživljenjskega učenja v Kranju;
  • s strokovnimi vsebinami biotske raznovrstnosti sodelujemo tudi na dogodku »Dobimo se na vrtovih 2023« v Celju;
  • v sistemu KATIS (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja) pripravili tri izobraževanja za učitelje z vsebinami biotske raznovrstnosti;
  • sodelovali na Mura festivalu z ozaveščanjem o podnebnih spremembah in obrečnih ekosistemih
  • izvedli štetje redkega in ogroženega kosca v Jovsih;

…..in izvedli še številne druge aktivnosti, namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, za javnost.