Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Zavoda RS za varstvo narave, tudi letos organizirala že sedmi dogodek “Dan za Savinjo”. Ta priljubljen dogodek je namenjen učencem osnovnih šol savinjskih občin in njihovim učiteljem ter ponuja priložnost za preživljanje dneva v naravi, spoznavanje novega okolja ter učenje nečesa novega.

Dogodek “Dan za Savinjo” se bo odvijal 26.maja, z začetkom ob 9.00 uri na območju ribnikov Preserje v občini Braslovče.

 Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje je pred sedmimi leti začela s to pobudo v Občini Rečica ob Savinji, kjer smo bili dvakrat. V letu 2019 smo se preselili na območje občine Ljubno, vendar so nas nato zaustavili izzivi, povezani s pandemijo. Kljub temu smo uspeli izvesti dogodek v letih 2020 in 2021, čeprav v manjšem obsegu. Lani smo se vrnili k običajnemu poteku dogodka na lokaciji ribnikov Preserje.

Letos se bomo ponovno zbrali na prvotni lokaciji, v Občini Braslovče, ob ribnikih Preserje. Dogodek organiziramo v sodelovanju z ribiško družino Šempeter, ki nam omogoča izvedbo na njihovem območju.

Na dogodku bomo imeli 17 delavnic, na katerih bodo strokovnjaki iz Zavoda RS za varstvo narave, Hidrotehnika Ljubljana, Univerze v Ljubljani, DRSV – sektor Savinja, koncesionarja Nivo Eko, Turističnega društva Braslovče, Ribiške družine Šempeter, organizacije Lutra in drugih predstavljali vsebine povezane z vodotokom Savinja, obrečno vegetacijo, procese v vodotoku, kamnine, invazivne vrste, rastlinske in živalske vrste, ki so povezane z vodo, tla, hrošče, dvoživke, vidro in še mnoge druge zanimivosti.

Namen in cilj dogodka je, da se učenci seznanijo z vsebinami varstva narave neposredno v naravi, spoznajo območje in njegovo okolico, ter se poučijo o pomenu narave in procesih v naravi. Poleg tega bodo imeli priložnost spoznati pravila vedenja v naravi in preživeti dan v naravnem okolju.