v soboto, 10. junija 2023.

Zavod RS za varstvo narave, Mestna občina Kranj, Občine Bled, Kranjska Gora, Jesenice, Jezersko, Vodice in Žiri, BC Naklo, OŠ Šenčur in Razvojna agencija Sora organiziramo delovno akcijo “Očistimo Gorenjsko invazivk, s katero bomo v gorenjskih občinah odstranjevali invazivne tujerodne vrst (ITV) rastlin na območju občin. Na izbranih občinskih zemljiščih bomo organizatorji, šolarji, dijaki, taborniki in prostovoljci odstranjevali invazivne tujerodne vrste. Pri prepoznavanju invazivnih tujerodnih rastlin na terenu bomo poskrbeli skupaj s posebej usposobljenimi koordinatorji.
Na območju Gorenjske glede po podatkih portala Invazivke.si, je zabeleženih približno 40 invazivnih tujerodnih vrst. Najpogostejše so: žlezava nedotika, enoletna suholetnica, kanadska in orjaška zlata rozga ter japonski dresnik, v naravi pa se vedno pogosteje pojavljajo tudi nekatere druge, ki so »pobegnile« z vrtov in parkov, na primer metuljnik (davidova budleja), lovorikovec, severnoameriške nebine, navadna barvilnica, sirska svilnica, deljenolistna rudbekija. V naravo se razširijo same s semeni, ki jih raznašajo veter, voda, ptice, ali pa z našo pomočjo, če v naravo namesto v zbirni center ali domači kompost, odlagamo ostanke z vrtov.

Invazivne tujerodne rastline pogosto tvorijo goste sestoje, ki negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, saj izpodrivajo domorodne vrste, povzročajo gospodarsko škodo in lahko tudi negativno vplivajo na človeško zdravje. Ko se invazivne tujerodne vrste v naravi ustalijo, se začno spontano širiti, pri čemer ima vsaka vrsta svojo strategijo. Pogosto pa pri tem poleg naravnih dejavnikov (veter, voda, prostoživeče živali…) pomagamo tudi ljudje. Z odstranjevanjem invazivk preprečimo ali omejimo njihovo širjenje ter s tem zmanjšamo negativne vplive.
Odstranjevanje invazivk je dolgotrajen proces, ki zahteva večletno delo, vztrajnost in natančnost. Z vztrajnostjo lahko vrsto na posamezni lokaciji tudi trajno odstranimo in damo novo priložnost domorodnim vrstam, da ponovno zasedejo svoje mesto v naravi.

 Vabljeni, da se s prijavo pridružite akciji čiščenja invazivk!