V soboto, 10. junija, je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) v več občinah po Gorenjskem – Mestna občina Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Občina Jezersko, Občina Kranjska Gora, Občina Vodice in Občina Žiri, v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora prvič izvedli veliko regionalno delovno akcijo čiščenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst z naslovom “Očistimo Gorenjsko invazivk”. Dijaki BC Naklo ter OŠ Predoslje in OŠ Šenčur so že pretekli vikend začeli s sodelovanjem v akciji, ki bo potekala tudi 12. in 13. junija letos.

Invazivne tujerodne rastline, s svojim agresivnim širjenjem, povzročajo veliko škodo v naravnem okolju, saj izpodrivajo domorodne vrste, povzročajo gospodarsko škodo in negativno vplivajo na človeško zdravje. V preteklosti invazivkam nismo posvečali toliko pozornosti z odstranjevanjem in sedaj je izjemnega pomena, da se z njimi resno spoprimemo. Čiščenje invazivnih rastlin je dolgotrajen proces, ki zahteva več zaporednih let trdega dela in vztrajnosti.

Lansko leto je Mestna občina Kranj v sodelovanju z ZRSVN izvedla obsežno akcijo “Očistimo Kranj invazivk”, letos pa je nastala pobuda, da se gorenjske občine povežejo in izvedejo skupno akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin. Akciji se je pridružila tudi Razvojna agencija Sora in šest gorenjskih občin. S to akcijo želimo javnost ozaveščati o pomembnosti odstranjevanja invazivnih vrst ter njihovih negativnih vplivih na okolje in človeka.

ZRSVN je pred odstranjevanjem izvedel izobraževanje koordinatorjev, ki so usmerjali prostovoljce na terenu.

Letos se je delovne akcije udeležilo približno 120 ljudi, največ na lokacijah v Mestni občini Kranj, ki se jim iz srca se zahvaljujemo in upamo, da se bo akcija postala tradicionalna in da bodo prostovoljci tudi v svojem lokalnem okolju poskrbeli za odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin.