Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosta delovna mesta na Osrednji enoti v Ljubljani:

NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC (biologija) za določen čas do 31.12.2024 s polnim delovnim časom:

ROK za prijavo je do vključno: 22. 7. 2023.

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (biologija) za določen čas do 31.12.2024 s polnim delovnim časom:

ROK za prijavo je do vključno: 22. 7. 2023.

NARAVOVARTSVENI SVETOVLAEC (ekonomija) za določen čas do 31.12.2024 s polnim delovnim časom:

ROK za prijavo je do vključno: 25. 7. 2023.

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (ekonomija) za določen čas do 31.12.2024 s polnim delovnim časom:

ROK za prijavo je do vključno: 22. 7. 2023.