Foto: Monika Podgorelec, Travnik z zdravilno strašnico

Julija je na vrstno pestrih travnikih pravo poletje. Mnoge redke živali iščejo svoje zatočišče na vlažnih, mokrotnih travnikih, kjer rastejo posebne vrste rastlin. Ena od njih je tudi zdravilna strašnica. Jo poznaš?

Zdravilna strašnica (Sanguisorba officinalis) je ena od vrst iz rodu strašnic in na mokrotnih travnikih tvori goste sestoje. Takšni habitati so v Evropskem merilu zaradi intenzivnega upravljanja in degradacije močno ogroženi. Pogosta košnja, gnojenje in pretirana izraba hitro povzročijo osiromašenje in izginotje takih okolij, ki so zato zavarovana.

Od pojavnosti zdravilne strašnice so odvisne tudi nekatere ogrožene vrste metuljev iz rodu mravljiščarjev (Phengaris). Samice ležejo jajčeca v cvetno glavico zdravilne strašnice, gosenice pa se z njenimi cvetovi prehranjujejo.  Metulji mravljiščarji  pa poleg svoje hranilne rastline za svoj razvoj potrebujejo tudi točno določene vrste mravelj. Po določenem času prehranjevanja z rastlino padejo gosenice na tla in s posebnim vonjem prepričajo mravlje, da so njihove ličinke, zato jih mravlje odnesejo v svoje mravljišče. Tam se vse do jeseni gosenice prehranjujejo z zarodom gostiteljske mravlje ali pa jih mravlje hranijo kot lasten zarod.

Zaradi tako odvisnega življenjskega ciklusa so mravljiščarji toliko bolj ogroženi, saj se ob odsotnosti strašnice ali točno določenih vrst mravelj ne morejo razviti do končnega odraslega osebka. Zato so metulji mravljiščarji ena od vrst, ki so pokazatelj kompleksnosti in pestrosti habitata, pomembnega za dobrobit narave in ljudi.

Kako prepoznamo zdravilno strašnico?

Zdravilna strašnica je trajnica iz družine rožnic. Zraste od 12 do 80 cm, v zgornjem delu je šibasto razrasla spodaj pa ima pritlično listno rozeto. Listi so dolgopecljati, temnozeleni, enkrat pernato sestavljeni, po robu pa ostro nazobčani. Stebelni listi so mnogo manjši od pritličnih. Cvetovi zdravilne strašnice so drobni, številni in zgoščeni v pokončna valjasta, ovršna socvetja. Od preostalih dveh strašnic, male strašnice (Sanguisorba minor) in nagrbančenoplodne strašnice (Sanguisorba muricata) se loči po temnoškrlatni barvi cvetnega odevala in štirih prašnikih, ostali predstavnici rodu imata zelenkast do rdečkast cvet ter med dvajset in trideset prašnikov.

Kje in kdaj jo najdemo?

Vrsta cveti od junija do avgusta, na mokrotnih in vlažnih travnikih od nižin pa vse do montanskega pasu oziroma srednje gozdne meje.

Sporocivrsto.si

Če ste opazili zdravilno strašnico, jo fotografirajte in vnesite podatek na Sporocivrsto.si, ki deluje tudi na mobilnih napravah. Tako lahko podatek enostavno vnesete kar na obisku v naravi. Vsak podatek pripomore k boljšemu poznavanju razširjenosti vrste in posledično k ohranitvi drugih ogroženih vrst.
Portal Sporocivrsto.si je bil nadgrajen v okviru aktivnosti projekta LIFE NarcIS in med drugim spodbuja vse, ki živite v Sloveniji k aktivnemu sodelovanju pri spremljanju stanja določenih vrst v naravi.


Foto: Jana Laganis, Zdravilna strašnica