Zavod RS za varstvo narave je sodeloval s kolegi  strokovnjaki iz organizacije Natural England, ki so v okviru programa PRIDE4 (Erasmus) na svojem obisku v Sloveniji spoznavali delo naših vladnih in nevladnih naravovarstvenih organizacij. Natural England je javni zavod v Veliki Britaniji, ki ga sponzorira tamkajšnje  Ministrstvo za okolje, hrano in podeželje. Odgovoren je za zaščito in izboljšanje ohranjenosti narave, vključno s prstjo, rastlinstvom in živalstvom, sladkovodnimi in morskimi habitati. Delovanje Natural England sloni na temeljih:

  • zdravo naravno okolje,
  • uživanje v naravi,
  • trajnostna raba narave,
  • varna okoljska prihodnost.

Na povabilo Zavoda Logarica, ki je skupino strokovnjakov gostil, smo sodelavci projekta ELP »Restoring the Amazon of Europe«, kjer je ZRSVN projektni partner,  ob reki Muri predstavili delo našega zavoda in projekte, ki jih izvajamo. Udeleženci so spoznali tudi Biosferno območje Mura in 5-državno Biosferno območje Mura-Drava-Donava.


foto: Monika Podgorelc, Strokovnjaki iz organizacije Natural England opazujejo vodomca ob reki Muri