Fotografiraj in sporoči na sporočivrsto.si

Če se radi sprehajate ob gozdnih robovih, po presvetljenih jasah, v listnatih in mešanih gozdovih, lahko na bližnjih cvetočih rastlinah opazite mnogo zanimivih vrst metuljev in drugih opraševalcev. Eden od njih je tudi črtasti medvedek. Ste že slišali zanj? Njegovo simpatično ime je takšno zaradi izgleda gosenice, ki je gosto dlakava kot medvedek, medtem ko ima odrasel metulj na zgornjih krilih značilne črtaste vzorce.

Črtasti medvedek (Euplagia quadripunctaria) spada v družino nepravih sovk (Erebidae), ki so nočni metulji. Odrasli osebki črtastega medvedka so aktivni tako podnevi kot ponoči.

Vrsta je v Sloveniji splošno razširjena, vendar je zaradi specifičnih habitatnih zahtev varovana z Bernsko konvencijo, Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah in po habitatni direktivi v sklopu varstvenega omrežja Nature 2000.

Črtasti medvedek je pomemben pokazatelj ugodnega stanja habitatov, ki jih poseljuje. To so vrstno pestra in prehodna življenjska okolja, kot npr. z zeliščnim rastlinjem strukturirani gozdni robovi, s steblikovjem in grmovjem zaraščajoče se površine ob gozdu. Najlažje si jih predstavljamo kot prehodni del iz enega habitata v drugega (t.i. ekotoni), v tem primeru iz gozdnega habitata v travišče. Ena od značilnic, nektarsko pomembnih za črtastega medvedka, je konjska griva (Eupatorium cannabinum), ki raste na srednje rodovitnih, vlažnih tleh in osvetljenih mestih. Takšna območja so lahko hitro podvržena spremembam. Ogroža jih pogozdovanje, košnja travnikov in vzpostavitev njivskih površin povsem do gozda, pogosta in časovno neprilagojena košnja ob gozdnih cestah in s tem uničenje pomembne robne zeliščne vegetacije in steblikovja, uporaba fitofarmacevtskih sredstev na njivskih površinah ob gozdnem robu idr.

Kako ga prepoznamo?

Črtasti medvedek je do sedem centimetrov velik, zelo barvit in prepoznaven metulj, s trikotno zloženimi krili v mirovanju. Zgornja stran sprednjih kril je črne barve s kovinsko zelenim sijajem in bledorumenimi vzdolžnimi ter prečnimi pasovi. Zadnja krila so opečnato rdeče barve, s tremi različno velikimi črnimi lisami. Zadek je po zgornji strani rumeno oranžen, z majhno črno piko na vsakem segmentu.

Kje in kdaj ga lahko opazimo?

Odrasle metulje lahko opazujemo od julija do začetka septembra. Črtasti medvedek poseljuje vlažne, toploljubne in ne preveč senčne gozdne robove z zeliščno vegetacijo. Odrasle metulje bomo najpogosteje videli na cvetočih hranilnih rastlinah, kot je npr. konjska griva (Eupatorium cannabinum). Gosenice se sprva hranijo s številnimi zelišči v podrasti (npr. koprive, vrbovci, detelje), po prezimovanju pa z listi nekaterih grmovnih in drevesnih vrst (npr. leska, robida, kosteničevje).

Sporocivrsto.si

Če ste opazili črtastega medvedka, ga fotografirajte in vnesite podatek na spletno stran SporociVrsto.si, ki je dostopna tudi prek mobilnih naprav. Tako lahko podatek enostavno vnesete kar med sprehodom v naravi. Vaši podatki pripomorejo k boljšemu poznavanju razširjenosti vrste in nadaljnjemu raziskovanju v namen varovanja.

Več o projektu LIFE NarcIS v okviru katerega je bil portal Sporocivrsto.si letos nadgrajen, si lahko preberete na njihovi spletni strani . Sledite jim lahko tudi na facebooku ali instagramu.