V luči nedavnih razprav o stanju visokovodnih nasipov ob reki Muri in povezavami s težavami poplavljanja, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) javnost obvešča o svojem vključevanju in sodelovanju v načrtih za zagotavljanje poplavne varnosti ter o prizadevanjih za ohranjanje naravne dediščine.

V preteklih letih je ZRSVN aktivno sodeloval v številnih postopkih za zagotavljanje poplavne varnosti krajev ob reki Muri. V okviru vseh postopkov s strokovnimi usmeritvami usmerjamo, da so ob zagotavljanju poplavne varnosti upoštevani tudi  evropski in slovenski predpisi s področja ohranjanja narave. Tako so bili ob sodelovanju Zavoda za varstvo narave že uspešno zaključeni postopki, na podlagi katerih so bili izvedeni ukrepi na mnogih območjih ob Muri, kot na primer na odsekih  Hotiza – Petišovci, Benica, Vučja vas – Veržej, Segovci – Gornja Radgona, Gornja Radgona – Mele, Bakovci – Dokležovje, Melinci. ZRSVN je bil vključen tudi v pripravo državnih lokacijskih načrtov za obnovo in izgradnjo nasipov na odsekih Vučja vas – Krapje in Petanjci – Dokležovje. Državna prostorska načrta sta bila sprejeta in sta podlaga za izvedbo nasipov že vse od leta 2004.

Trenutno poteka načrtovanje rekonstrukcije in dograditve nasipov, ki so ob Muri  predvideni v prihodnjih letih. V javnosti se pojavlja trditev, da je krivec za to, da postopki niso zaključeni, Zavod za varstvo narave. To trditev najodločneje zavračamo. Poudarjamo, da aktivno sodelujemo v postopkih z iskanjem takšnih rešitev, ki bi omogočile izvedbo nasipov in hkrati upoštevanje zakonodaje. Pojavlja se trditev, da nasipov ni mogoče umestiti, ker ZRSVN varuje kmetijska zemljišča. Izrecno poudarjamo, da varovanje kmetijskih zemljišč po kmetijski zakonodaji absolutno NI usmeritev, ki bi bila v pristojnosti ZRSVN.

Prepričani smo, da je mogoče zagotoviti poplavno varnost ob reki Muri ob hkratnem ohranjanju narave.