Mednarodni dan geopestrosti je posvečen ozaveščanju družbe o pomenu pestrosti geoloških, geomorfoloških in hidroloških oblik in procesov, s tem pa tudi ohranjanju geološke, geomorfološke in hidrološke naravne dediščine.
Geopestrost (geodiverziteta) je pestrost nežive (abiotske) narave in je temelj biodiverziteti. Je osnova vsakega ekosistema, a ima tudi svoje vrednosti, neodvisne od biodiverzitete. Geopestrost lahko opazujemo praktično na vsakem koraku, skupaj z biodiverziteto pa predstavljata največje bogastvo našega planeta.
V Sloveniji imamo zelo visoko stopnjo geopestrosti, h kateri prispevajo raznovrstne kamnine, fosilni ostanki in minerali, kraški pojavi, različne geomorfološke oblike, med drugim gore in doline, morska obala, soteske, jezera, izviri in drugi hidrološki pojavi. Skoraj vse naštete pojave lahko opazujemo v mikro in makro razsežnosti.
Elementi, ki sestavljajo geopestrost, nudijo nam kot posameznikom in družbi kot celoti številne koristi. Trajnostno usmerjena družba mora v vseh svojih razvojnih segmentih razumeti in upoštevati zakonitosti narave in se pri rabi naravnih virov skrbno odločati. K temu pripomore razumevanje geoloških, geomorfoloških in hidroloških naravnih procesov. To je izjemno pomembno za preprečevanje nevarnosti naravnih nesreč, za razumevanje, kako se v prihodnosti lahko podnebje spremeni in za podporo pametnim odločitvam pri prostorskem načrtovanju. Geopestrost je tudi osnova za razvoj geoturizma, ki ima pomembne gospodarske koristi in krepi identiteto lokalnih in avtohtonih skupnosti.

UNESCO je ob najavi Mednarodnega dne geopestrosti, ki se v angleščini imenuje International Geodiversity Day, zapisal “Kljub številnim storitvam, ki jih geopestrost zagotavlja, se ne zavedamo, kako odvisni smo kot družba od nje. Zato moramo spodbujati boljše razumevanje zemeljskih dinamičnih procesov, da bi lahko državljani sprejemali premišljene politične odločitve, ki bodo spodbujale bolj trajnostno družbo. Ob priznavanju pomena geoznanosti pri reševanju velikih izzivov, s katerimi se človeštvo danes sooča, je UNESCO 6. oktober razglasil za Mednarodni dan geopestrosti.

V domači strokovni literaturi je že  prevzet termin geodiverziteta in je sinonim geopestrosti, saj je diversity v slovenskem prevodu pestrost, oziroma raznolikost

_______________________________________________________________________________________________

MEDNARODNI DAN GEOPESTROSTI 6. oktober 2023

Zavod RS za varstvo narave s podporo Slovenske nacionalne komisije za Unesco tudi v tem letu najavlja Mednarodni dan geopestrosti. Temu dnevu bodo posvečeni številni dogodki v različnih krajih Slovenije. Vabimo k oblikovanju dogodkov, ki se po celem svetu organizirajo pod geslom “geopestrost je za vsakogar”.

Mednarodni dan geopestrosti je namenjen ozaveščanju javnosti in spodbujanju mednarodnega sodelovanja pri upravljanju Zemljine geološke raznovrstnosti in geološke naravne dediščine. Namenjen je tudi izobraževanju o geopestrosti za dobrobit ljudi in za trajnostno upravljanje celotnega planeta. Učiteljem po vsem svetu daje možnost, da učence izobražujejo o pomenu geopestrosti in geološke naravne dediščine. Dan pa je namenjen tudi povezovanju, mednarodnem sodelovanju na področju geoznanosti, med šolami, fakultetami, raziskovalnimi inštitucijami, območji Unescove dediščinea, vladnimi in nevladnimi organizacijami.

Osrednji dogodek drugega Mednarodnega dneva geopestrosti bo 6. oktobra v Litiji. V dopoldanskem času bo potekala okrogla miza z naslovom »Geopestrost in mineralne surovine«  s  slovenskimi strokovnjaki s področja geoznanosti, izobraževanja, ohranjanja dediščine in turistične rabe območij mineralnih nahajališč v Sloveniji. V avli občine Litija, ki je soorganizatorka dneva, bo na ogled razstava likovnih  del Anžeta in Barbare Jurkovšek, ki v svojih umetniških delih uporabljata litijske mineralne pigmente in motive. Ob vhodu v Rudnik Sitarjevec bo Slovensko geološko društvo za okoliške osnovne šole izvajajo program  »Dan geologije«, po prijavi pa bo mogoč tudi ogled turističnega dela rudnika Sitarjevec.


Foto: Rudnik Sitarjevec-vhod, arhiv ZRSVN,M. Povše


Foto: Limonitni stalagmit v rudniku Sitarjevec, arhiv ZRSVN


Foto: Vhod v rudnik Sitarjevec, M.Povše

 

Koledar dogodkov 2023

17. september – Krajinski park Radensko polje, Dan Žabje hiše.

24. september do 15. oktober – območje čezmejnega geoparka Kras Carso, Festival Kraška gmajna

29. september – Ljubljana, Geološki zavod Slovenije, dan odprtih vrat ob Evropski noči raziskovalcev in okviru projekta Noč ima svojo moč

29. september – Mežica,  Dan geopestrosti za OŠ Mežica

1.  oktober ob 9.00Pivška presihajoča jezeraJesenski pohod med Pivškimi presihajočimi jezeri

2.  do 13. oktober  – Litija, avla Občine Litija, razstava Pogled v preteklost Anžeta in Barbare Jurkovšek

3. in 4. oktober – Slovenska Bistrica, Dan geopestrosti za OŠ Slovenska Bistrica

4. oktober – Idrija – Rudniška geološka zbirka, ob 17:00 – predavanje Scopoli – naš prvi geolog in mineralog.

5. oktober – Ljubljana, Ljubljanski grad, 17:00-18:30, voden ogled najzanimivejših kamnin, fosilov in struktur v naravnem stavbnem in okrasnem kamnu na Ljubljanskem gradu. Vabilo

6. oktober – cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu, med 16.00 – 18.00 uro bo vodeni ogled po geološki razstavi Crngrobški zakladi – minerološka in paleontološka dediščina

6. oktober – Litija – Rudnik Sitarjevec, Osrednji dogodek ob Mednarodnem dnevu geopestosti

6. oktober do 6. november – Ljubljana, Galerija Mitnica,  razstava GEOPESTROST- zgodbe nežive narave”

6. oktober do 31. december 2023 – Ljubljana, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije bo na ogled manjša geološka vitrina Geopestrost v muzejskih zbirkah. Več informacij spletni strani muzeja

7. oktober ob 16.30 –jama Dimnice – Koncert polifonskega pevskega zbora Sant Antonio Abate Cordenons

7. oktober – Geopark Idrija, Pohod od Zavratca do Idrije

9. oktober –Tržič, Razstavno-izobraževalnem središču Dolina, Gobji dogodki v okolici Jelendola in skrivnostno življenje gliv

13. oktober – Postojna, Miren, GeoBioBlitz – Geopestrost in biotska raznovrstnost na Krasu, predstavitve jamskega življenja, geomorfologije in geologije Krasa, živalstva, rastlinstva (s poudarki na gozdu in problematiki gozdnih požarov) ter Geoparka Kras-Carso

 

________________________________________________________________________________________________

MEDNAODNI DAN GEOPESTROSTI 2022

Poročilo obeleževanja prvega mednarodnega dne geopestrosti

Koledar dogodkov 2022
3.-5. oktober – 6. slovenski geološki kongres 

6.oktober – prvi Mednarodni dan geopestrosti

12.oktober – Mednarodni dan geopestrosti za vrtec in OŠ Črna na Koroškem

12. oktober – Predstavitev Mednarodnega dne geopestrosti v okviru izobraževanja Katis za vzgojitelje in učitelje

15.oktober – Skozi jamo Pekel na Ponikovski kras

Razstava knjig na temo geopestrosti v vitrini pred knjižnico na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

12. november – Voden pohod po krajinskem parku LahinjaVabilo Geodiverziteta KP Lahinja