Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, je tudi letos v sodelovanju z zunanjimi izvajalci organizira, letos že deveti dogodek “Mura Festival”, v preteklosti imenovan kot dogodek »24 ur z reko Muro« in pred tem »BioBlitz«. Dogodek je namenjen učencem in dijakom osnovnih ter srednjih šol obmurskih občin in njihovim učiteljem in profesorjem ter ponuja priložnost za učenje o naravi v naravi ob Muri. Za razliko od preteklih dogodkov, ki so se večinoma dogajali v Veržeju, smo dogodke letos razpršili vzdolž reke Mure, saj smo želeli mlade in njihove učitelje peljati k reki Muri v povsem lokalno okolje Biosfernega območja Mura, v bližino njihove šole.

Tako je 22. septembra, skoraj dvesto učencev in dijakov ter učiteljev in profesorjev iz štirih obmurskih šol – OŠ Gornja Radgona, OŠ Bakovci, DOŠ II Lendava, DSŠ Lendava – spoznavalo reko in obrečni svet v Lisjakovi strugi v Gornji Radgoni, pri gramoznicah v Bakovcih, v rečni šoli Velika Polana pri Copekovem mlinu in pri mrtvici v Kotu.

Na dogodku smo imeli štirinajst delavnic, na katerih so zaposleni iz Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za gozdove Območna enota Murska Sobota, Slovenski državni gozdovi Poslovna enota Murska Sobota, Občine Velika Polana, Inštituta Lutra, zavoda Logarica, zavoda Revivo, Ribiške družine Gornja Radgona, Pomurske sekcije Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Herpetološkega društva, Društva študentov naravoslovja, projekta LIFE Amphicon in Lovske družine Petišovci predstavljali vsebine povezane z reko Muro, obrečno vegetacijo, poplavne gozdove, procese v vodotoku, invazivne tujerodne vrste, rastlinske in živalske vrste, ki živijo ob Muri in še mnoge druge zanimivosti. Predstavljen je bil tudi pomen ohranjanja razlivnih površin ob reki in ukrepi za obnovo rečne dinamike Mure, izvedeni v projektu Natura Mura v minulih letih. Vsaka od šol je prejela tudi didaktični pripomoček »Ustvari svojo reko« za spoznavanje procesov in živega sveta ob reki, ki ga je za šole Biosfernega območja Mura.

Udeleženci festivala so se seznanili z vsebinami varstva narave neposredno v naravi, spoznali območje in njegovo okolico, ter se seznanili o pomenu narave in procesih v naravi. Poleg tega so spoznali tudi pravila vedenja v naravi in preživeli dan v naravnem okolju.

V sklopu Mura Festivala je potekal tudi Dan za Muro, ki ga je organiziral Muzej norosti Trate in je bil namenjen širši javnosti.