V sredo, 25.oktobra, bo hotelu Radin v Radencih potekal zaključni dogodek projekta Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura.

Vodilni partner projekta Zavod RS za varstvo narave bo skupaj s projektnimi partnerji Zavod za gozdove, Slovenski državni gozdovi d.o.o., Direkcijo RS za vode, Razvojnim centrom Murska Sobota in Občino Velika Polana predstavil projektne rezultate, sledil bo še terenski ogled izvedbe projektnih aktivnosti.

V sklopu dogodka bo potekala tudi novinarska konferenca in projekcija filma, ki je nastajal med izvajanjem projekta.

 

Projekt Natura Mura je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.