Na pobudo prebivalcev Tinjana in tamkajšnje krajevne skupnosti je Zavod RS za varstvo narave postavil informativno tablo na območju naravne vrednote Tinjan – puč, mimo katerega poteka krožna učna pot med Tinjanom in Dekani.

Informativna tabla predstavlja pomen kalov – pučev za biotsko raznovrstnost in človeka. S pogostejšimi sušnimi obdobji postajajo manjše vodne površine, kot so kali oziroma puči, vse pomembnejše.