Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto v Območni enoti Ljubljana:

NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC za določen čas do 30.9.2026na projektu LIFE OrnamentalIAS s polnim delovnim časom:

ROK za prijavo je do vključno: 11. 3. 2024