Sporoči na sporocivrsto.si

V poznem zimskem času so med prvimi znanilkami pomladi navadni mali zvonček pa tudi veliki zvonček, črni teloh, trobentica in  spomladanska torilnica.
Navadni mali zvonček spada v družino narcisovk. Gre za pogosto in raznoliko vrsto, saj je po svetu poznanih več kot osemdeset različnih sort. Mnogo je vzgojenih, vendar se raznolikost kaže tudi pri prostoživečih, negojenih navadnih malih zvončkih. Različne forme te vrste najdemo tudi v Sloveniji, na primer “orlicocvetna” forma, ki ima zunanje cvetne liste zelo dolge in razprte ter spominja na orlico. Navadni mali zvonček je priljubljena vrsta za nabiranje prvih pomladnih šopkov in je pri nas zavarovana vrsta.

Nabrati je dovoljeno le manjši šopek, prepovedano pa je nabiranje semen in izkopavanje podzemnih delov rastline. Vrsta je varovana tudi znotraj Evropskega omrežja Natura 2000, prav vse vrste iz rodu Galanthus spp. pa so na seznamu Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, bolj poznani kot CITES.

Kako prepoznamo navadni mali zvonček?

Iz čebulice poženeta dva sivozelena črtalasta pritlična lista, neolistano steblo pa nosi kimast cvet, ki je v obliki zvončka, kar mu pripisuje takšno poimenovanje. Zunanji cvetni listi so popolnoma beli, notranji pa so krajši in imajo na koncu zeleno liso v obliki na glavo obrnjene črke v.

Kje in kdaj lahko vrsto opazimo?

V Istri lahko zacveti še pred novim letom, v ostalih predelih Slovenije pa cveti od februarja do aprila. Vrsta raste gručasto na bolj vlažnih tleh, ob gozdnih robovih, bregovih rek ali potokov. Kljub splošni pogostosti v Sloveniji, pa ne uspeva na gnojenih travnikih, ravno tako jim ne ustrezajo stoječe vode ali hriboviti svet.

Sporocivrsto.si

Če opazite rastišče navadnega malega zvončka v naravi, si vzemite čas in poglejte njihovo raznolikost, bodisi po velikosti cvetov ali obarvanosti. Rastlino fotografirajte in vnesite podatek v portal SporociVrsto.si, ki je dostopen tudi prek mobilnih naprav. Vaših podatkov bomo veseli, saj pripomorejo k poznavanju slovenske naravne dediščine.