Zavod RS za varstvo narave se pridružuje ozaveščanju o pomenu sladkih voda ob Svetovnem dnevu voda. Letošnja tema »Voda za mir« nas ozavešča o vodi, ki je lahko sredstvo za doseganje miru.

Zaradi vode se lahko sproži konflikt ali ustvari mir. Če je vode premalo, je ni na razpolago ali je onesnažena ali če ljudje nimajo enakega dostopa ali ga celo nimajo, lahko narastejo napetosti med skupnostmi in državami. Na svetovnem nivoju je več kot tri milijarde ljudi odvisnih od vode, ki prečka državne meje in si jo deli po več držav hkrati. Kljub temu ima le 24 držav sklenjene sporazume o sodelovanju za vso skupno vodo.

Vplivi podnebnih sprememb se povečujejo, število prebivalcev narašča, zato je tako v državah, kot tudi med njimi potreben konsenz o zaščiti in ohranjanju našega najdragocenejšega vira – vode, ki je pomembna tako za javno zdravje in blaginjo, ekosistemske in prehranske sisteme kot tudi gospodarsko produktivnost. Vsi našteti sistemi so odvisni od dobro delujočega vodnega kroga in njegovega pravičnega upravljanja.

Voda je tudi v središču prizadevanj za prilagajanje podnebnim spremembam, saj je ključna vez med podnebnim sistemom, človeško družbo in okoljem. Brez ustreznega upravljanja z vodo prav lahko pride do povečane konkurence za vodo med sektorji in do stopnjevanja različnih vrst vodnih kriz, kar lahko sproži izredne razmere v številnih sektorjih, odvisnih od vode. Zato nas letošnja tema Voda za mir, nagovarja k razmišljanju v tej smeri.

Ob svetovnem dnevu voda poteka ozaveščanje na svetovnem nivoju. K razmišljanju o vodi, seveda vabimo tudi v naši državi. Podnebne spremembe, ki so privedle na primer tudi do petsto letnih poplav v lanskem letu , so že ogrozile našo varnost.  K sreči se s posledicami ukvarjamo na razumen in miren način.

Naj ob Svetovnem dnevu voda pozovemo, da ohranjajmo naše vodotoke v čim boljšem, naravnem ali »naravi blizu« stanju in se zaščitimo pred poplavami na način, da ne bomo ogrozili vode, njenih brežin, njenih prebivalcev in njihovih življenjskih okolij, ekosistemskih storitev. In ne ponavljajmo napak iz preteklosti – dajmo vodi njen prostor in jo spoštujmo.