Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so objavili javni razpis za državno nagrado s področja ohranjanja narave. Direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič je podpredsednik Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju ohranjanja narave.

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju ohranjanja narave je objavil javni razpis za podelitev Nagrade Rada Smerduja. Državna nagrada za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na področju ohranjanja narave in k ohranjanju narave bo letos podeljena prvič. Rok za oddajo predlogov je 6. maj 2024.

Za nagrado lahko kandidira posameznik, skupina, društvo, ustanova, zavod ali druga organizacija. Predlagatelj je lahko fizična ali pravna oseba. Nagrajenca bo izbral devetčlanski Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju ohranjanja narave.

S podelitvijo Nagrade Rada Smerduja želimo prispevati k večjemu zavedanju ljudi o pomenu aktivnega ohranjanja narave: opozoriti na prispevek posameznikov in organizacij, nagraditi dosežke na področju ohranjanja narave in povečati njihovo prepoznavnost. Državna nagrada na področju ohranjanja narave bo letos podeljena prvič, predvidoma v juniju.

Nagrada je poimenovana po priznanem slovenskem biologu in naravovarstveniku Radu Smerduju. Kot biolog in naravovarstvenik je s svojim delom pomembno prispeval k oblikovanju metod varstva narave ter k izdaji Inventarja najpomembnejše naravne dediščine leta 1976. Bil je predsednik Društva za raziskovanje jam Ljubljana, sodeloval je pri nastajanju strokovnih revij in posnel več filmov z naravoslovno, jamarsko in naravovarstveno vsebino. Ravno letos mineva 40 let od njegove smrti.

Prav tako letos mineva 25 let od sprejema Zakona o ohranjanju narave. Ohranjena narava je ključno bogastvo Slovenije, visoka biotska raznovrstnost pa ena naših prednosti. Naša skupna odgovornost je, da naravo ohranjamo za naše potomce. Z vzpostavitvijo Direktorata za naravo na novo nastalem Ministrstvu za naravne vire in prostor v letu 2023 so sistemska prizadevanja za ohranjanje narave dobila dodaten pomen in pozornost.