Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je sodeloval pri aktivnostih za ustanovitev regijskega parka in pripravil strokovne podlage za zavarovanje. Z njegovo ustanovitvijo pa prevzemamo naloge upravljavca tega zavarovanega območja.

Ustanovitelji Regijskega parka Pohorje je Vlada Republike Slovenije, občine Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica, ki so sprejeli uredbo oziroma odloke o Regijskem parku Pohorje. S tem je ustanovljeno zavarovano območje narave, v katerem bomo z aktivnim upravljanjem ohranjali edinstvene naravovarstvene vrednosti ovršnega dela Pohorja ter dosegali naravi prijazne razvojne cilje.