About matejakocjan

This author has not yet filled in any details.
So far matejakocjan has created 204 blog entries.

Očistimo Gorenjsko invazivk – 1. junij

Zavod RS za varstvo narave, Mestna občina Kranj, Očina Kranjska Gora, Občina Bled, Občina Žiri in KS Kamnik Center OŠ Šenčur, OŠ Franceta prešerna Kranj, OŠ Predoslje in BC Naklo in Razvojna agencija Sora skupaj organiziramo delovno akcijo Očistimo Gorenjsko invazivk, namenjeno odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območju omenjenih občin. Potekala bo v soboto, 1. junija 2024, z začetkom ob 9.00. Invazivne tujerodne rastline s svojim agresivnim širjenjem povzročajo ogromno škodo v naravnem okolju. Zato smo se [Preberi več ...]

Svečana obeležitev Regijskega parka Pohorje

  Vlada Republike Slovenije ter občine Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica so po večletnih prizadevanjih ustanovile Regijski park Pohorje. Strokovne podlage je pripravil Zavod RS za varstvo narave, razglasitev pa Ministrstvo za naravne vire in prostor. Na Sv. Treh Kraljih na Pohorju je potekala slovesnost ob razglasitvi skupaj z otvoritvijo Interpretacijskega centra Trije Kralji.   Prva prizadevanja za zavarovanje dela Pohorja sicer segajo več kot sto let v preteklost in prvo območje je bilo [Preberi več ...]

Svetovni dan biotske raznovrstnosti

Zavod RS za varstvo narave skrbi za najvrednejše dele narave, bogate z biotsko raznovrstnostjo in se pridružuje letošnjemu poslanstvu tega dne  -  Bodi del načrta za biotsko raznovrstnost, ki poziva k ukrepanju, da zaustavimo in obrnemo trend izgube biotske raznovrstnosti s podporo izvajanju globalnega okvira za biotsko raznovrstnost (GBF). Zavod RS za varstvo narave izvaja cilje globalnega okvirja tako skozi svojo redno dejavnost kot s številnimi projekti.Prav tako pa v tem času izpostavljamo dogodke, namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, [Preberi več ...]

Nagrajujemo dobre prakse v območjih Nature 2000 v Sloveniji

Evropski dan Nature 2000 v Sloveniji obeležujemo z odprtjem prijav na slovensko nagrado Natura 2000, ki izpostavlja primere dobrih praks z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na naravo. Nagrada se dodeluje v okviru integriranega projekta LIFE-IP NATURA.SI za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, v katerem kot partner sodeluje tudi Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN). Prijave so od 21. maja do 2. septembra 2024 na spletnem mestu natura2000.si odprte za organizacije, aktivnosti in projekte, sofinancirani iz različnih finančnih mehanizmov, ki [Preberi več ...]

ZRSVN na Internautici 2024 z naravovarstvenimi vsebinami

Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) je v sodelovanju z zavarovanima območjema, Krajinskim parkom Strunjan ter Krajinskim parkom Debeli rtič, pripravili in predstavili nabor naravovarstvenih vsebin povezanih z varstvom obalne in morske biotske raznovrstnosti za obiskovalce letošnje INTERNAUTICE. S strani organizatorjev smo bili povabljeni k sodelovanju na okrogli mizi na temo de-karbonizacije v navtični industriji. Ob tej priložnosti smo poudarili pomen sodelovanja navtičnega sektorja z naravovarstvenim ter opozorili na že obstoječe primere dobrih praks iz tujine, primeroma francoskih [Preberi več ...]

Ustanovljen je Regijski park Pohorje

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je sodeloval pri aktivnostih za ustanovitev regijskega parka in pripravil strokovne podlage za zavarovanje. Z njegovo ustanovitvijo pa prevzemamo naloge upravljavca tega zavarovanega območja. Ustanovitelji Regijskega parka Pohorje je Vlada Republike Slovenije, občine Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica, ki so sprejeli uredbo oziroma odloke o Regijskem parku Pohorje. S tem je ustanovljeno zavarovano območje narave, v katerem bomo z aktivnim upravljanjem ohranjali edinstvene naravovarstvene vrednosti ovršnega dela Pohorja [Preberi več ...]

Svetovni dan Zemlje 2024 – Planet proti plastiki

22 april je Svetovni dan zemlje. Letos pod geslom Planet proti plastiki. Vodilo letošnjega dne je omejevanje oz. odprava plastike zaradi zdravja ljudi in planeta ter zahteva 60-odstotno zmanjšanje proizvodnje vse plastike do leta 2040. Gre za svetovno obeleževanje tega dne in letos je tako ali drugače posvečen odstranjevanju plastike povsod, kamor ne sodi. Zemlja je namreč v vseh segmentih dobesedno okupirana s plastiko do te mere, da se plastika pojavlja tako v naravi in njenih prebivalcih ter [Preberi več ...]

Javni razpis za državno nagrado s področja ohranjanja narave

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so objavili javni razpis za državno nagrado s področja ohranjanja narave. Direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič je podpredsednik Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju ohranjanja narave. Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju ohranjanja narave je objavil javni razpis za podelitev Nagrade Rada Smerduja. Državna nagrada za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na področju ohranjanja narave in k ohranjanju narave bo [Preberi več ...]

Gozdarji za Naturo 2000

Na Zavodu RS za varstvo narave smo močno vpeti v upravljanje območij Natura 2000. Ker v Sloveniji približno 70 odstotkov območij Natura 2000 prekrivajo gozdovi, so gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot lahko tudi načrti upravljanja za območja Natura 2000 in kot takšni pomenijo ključno orodje za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov. Sistem upravljanja temelji na vključevanju podrobnih varstvenih ciljev, usmeritev in ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov iz Programa upravljanja območij Natura 2000 preko [Preberi več ...]

Svetovni dan voda-22.marec

Zavod RS za varstvo narave se pridružuje ozaveščanju o pomenu sladkih voda ob Svetovnem dnevu voda. Letošnja tema »Voda za mir« nas ozavešča o vodi, ki je lahko sredstvo za doseganje miru. Zaradi vode se lahko sproži konflikt ali ustvari mir. Če je vode premalo, je ni na razpolago ali je onesnažena ali če ljudje nimajo enakega dostopa ali ga celo nimajo, lahko narastejo napetosti med skupnostmi in državami. Na svetovnem nivoju je več kot tri milijarde ljudi [Preberi več ...]

Go to Top