About skrbnik

This author has not yet filled in any details.
So far skrbnik has created 7 blog entries.

Mednarodni dan geopestrosti

Mednarodni dan geopestrosti je posvečen ozaveščanju družbe o pomenu pestrosti geoloških, geomorfoloških in hidroloških oblik in procesov, s tem pa tudi ohranjanju geološke, geomorfološke in hidrološke naravne dediščine. Geopestrost (geodiverziteta) je pestrost nežive (abiotske) narave in je temelj biodiverziteti. Je osnova vsakega ekosistema, a ima tudi svoje vrednosti, neodvisne od biodiverzitete. Geopestrost lahko opazujemo praktično na vsakem koraku, skupaj z biodiverziteto pa predstavljata največje bogastvo našega planeta. V Sloveniji imamo zelo visoko stopnjo geopestrosti, h kateri prispevajo raznovrstne [Preberi več ...]

Dan za morje 2022 – obalno morje med Koprom in izolo

Od sredine maja se okoljski dnevi kar vrstijo, obeleževanje teh dni pa je namenjeno predvsem ozaveščanju o pomenu ohranjene narave, tudi na mikro lokacijah. Mednarodni Dan biotske raznovrstnosti je s seboj nosil sporočilo »Gradimo skupno prihodnost za vse življenje«, Dan oceanov pa sporoča: »Revitalizacija, skupno delovanje za oceane«. Zavod RS za varstvo narave dobršen del svojega dela posveča ohranjanju biotske raznovrstnosti, tudi morske. Ker je tema izjemno široka, smo današnji dan namenili majhnemu, a pomembnemu delu naše, že [Preberi več ...]

Velikonočnica na Boču in njeno varstvo

Velikonočnico, zavarovano in redko predstavnica stepskih rastlin v Sloveniji najdemo le na nekaj nahajališčih. Eno od najbolj znanih je na Boču. Zaradi svoje redkosti in prepoznavnosti si strokovnjaki varstva narave, planinci in lokalna skupnost na Boču prizadevajo za ohranitev velikonočnice in s tem tudi drugih vrst na tem območju Nature 2000. Današnji podpis dogovora med Zavodom RS za varstvo narave in Planinskim društvom Poljčane je pomemben prispevek k  varstvu velikonočnice na Boču, ki ga prostovoljci Planinskega društva Poljčane [Preberi več ...]

Zavarovani rumeni sleč pri Boštanju je dobil boljše pogoje za svoje uspevanje

Na zavodu RS za varstvo narave smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove OE Brežice in KE Sevnica, Občino Sevnica ter soglasjem lastnikov izvedli nego nahajališča rumenega sleča pri Boštanju. Nahajališče rumenega sleča pri Boštanju je naravna vrednota, prav tako pa je, kot del gospodarskega gozda, določeno kot posebno varstveno območje - območje Natura 2000 in v gozdnogospodarskem načrtu opredeljeno kot ekocelica. Pred nekaj leti je bila na nahajališču izvedena pomladitvena sečnja, ki je odprla sklep drevesnih krošenj. [Preberi več ...]

Gnezdilna stena za breguljke v biosfernem območju Mura

    Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je v sklopu projekta lifeline MDD v sodelovanju s Pomursko sekcijo DOPPS, organiziral prostovoljno delovno akcijo čiščenja sten za breguljke ob reki Muri na Dolnji Bistrici v Biosfernem območju Mura. Sodelovalo je 25 prostovoljcev, ki so uredili skoraj sto metrov peščenih sten. Breguljke so lastovke, ki so znamenje sonaravnih rek z ohranjeno bočno erozijo, saj za gnezdenje potrebujejo strme peščene stene, kamor si lahko izkopljejo gnezdilne rove. Na reki Muri [Preberi več ...]

Akciji za varstvo dvoživk na cestah MO Kranj

Ob prvih otoplitvah se ogrejejo otrple dvoživke, ki se ob prvih deževnih dneh odpraviljo na svoja mrestišča. Tudi letos bomo prenašali dvoživke čez cesto pod Joštom in zaprli cesto severno od bobovških jezerc ob jugozahodnem robu Brda. V prvi akciji bomo pod Joštom prenašali dvoživke v četrtek 31. marca in petek 1. aprila med 20.00 in 22.00. Pri drugi akciji pa bo v času selitev dvoživk zaprta cesta severno od bobovških jezerc in skozi gozdiček ob jugozahodnem robu [Preberi več ...]

Pravila ravnanja ob morebitni najdbi meteorita!

Vse, ki se ukvarjate z meteoriti, jih preučujete ali vas nanje veže delo ter raziskovalna dejavnost ali pa ste le ljubiteljski poznavalec in morebitni zbiralec, vas seznanjamoi s pravili ravnanja ob tovrstnih najdbah na območju Republike Sloveniji. Meteorit (skupek mineralov iz vesolja, najden na zemlji) je skladno s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Priloga 2, naravna vrednota. Ne glede na njegovo velikost, je meteorit izjemen ali redek skupek mineralov iz vesolja, katerega varstvo ureja Zakon o [Preberi več ...]

Go to Top