Gozdarji za Naturo 2000

Na Zavodu RS za varstvo narave smo močno vpeti v upravljanje območij Natura 2000. Ker v Sloveniji približno 70 odstotkov območij Natura 2000 prekrivajo gozdovi, so gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot lahko tudi načrti upravljanja za območja Natura 2000 in kot takšni pomenijo ključno orodje za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov. Sistem upravljanja temelji na vključevanju podrobnih varstvenih ciljev, usmeritev in ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov iz Programa upravljanja območij Natura 2000 preko [Preberi več ...]

Svetovni dan voda-22.marec

Zavod RS za varstvo narave se pridružuje ozaveščanju o pomenu sladkih voda ob Svetovnem dnevu voda. Letošnja tema »Voda za mir« nas ozavešča o vodi, ki je lahko sredstvo za doseganje miru. Zaradi vode se lahko sproži konflikt ali ustvari mir. Če je vode premalo, je ni na razpolago ali je onesnažena ali če ljudje nimajo enakega dostopa ali ga celo nimajo, lahko narastejo napetosti med skupnostmi in državami. Na svetovnem nivoju je več kot tri milijarde ljudi [Preberi več ...]

Med prvimi – navadni mali zvonček

Sporoči na sporocivrsto.si V poznem zimskem času so med prvimi znanilkami pomladi navadni mali zvonček pa tudi veliki zvonček, črni teloh, trobentica in  spomladanska torilnica. Navadni mali zvonček spada v družino narcisovk. Gre za pogosto in raznoliko vrsto, saj je po svetu poznanih več kot osemdeset različnih sort. Mnogo je vzgojenih, vendar se raznolikost kaže tudi pri prostoživečih, negojenih navadnih malih zvončkih. Različne forme te vrste najdemo tudi v Sloveniji, na primer “orlicocvetna” forma, ki ima zunanje cvetne [Preberi več ...]

Za velikonočnico na Boču, ki že cveti, je s sodelovanjem poskrbljeno še bolje

Skrb za velikonočnico na Boču s strani stroke, planincev, lokalne skupnosti in lastnikov poteka že vrsto let in letos že najdemo prve cvetove te stepske rastline v razcvetu.  Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju s Planinskim društvom Poljčane, ki skrbi za rastišče na Boču, konec lanskega leta za 200 m2 povečal ograjeno območje, kamor se velikonočnica lahko nemoteno širi. Pri tem smo sodelovali tudi s projektnim partnerjem Zavodom za gozdove, ki je spremenil potek gozdne ceste, [Preberi več ...]

Svetovni dan prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst

Ob svetovnem dnevu prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, se tudi na Zavodu RS za varstvo narave pridružujemo obeleževanju tega dne, ki letos nosi svoje poslanstvo s pozivom: »Povezovanje ljudi in planeta: odkrivajmo digitalne inovacije v skrbi za varstvo prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst«. Vsako leto 3. marca praznujemo Svetovni dan prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst. Sam svetovni dan prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst so Združeni narodi razglasili v letu 2013, potem ko je bila prav [Preberi več ...]

Pomoč dvoživkam pri prečkanju ceste v kranjski občini

V tem času se dvoživke po selitvenih poteh odpravijo na svatbo, pri čemer so izpostavljene avtomobilom. Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Joštarji in Mestno občino Kranj ta teden peto leto zapored pripravlja akcijo varstva dvoživk med njihovo selitvijo na območju kranjske občine. Lani se je v enodnevni akciji zbralo okrog 50 prostovoljcev, med katerimi so največ navdušenja pokazali otroci, ki so pomagali več kot 500 žabicam. S prenašanjem dvoživk čez cesto v času spomladanskih selitev [Preberi več ...]

Hrošči in jeleni – rogač

Fotografiraj in sporoči na sporocivrsto.si Kaj imata skupnega dve različni živali kot sta jelen in hrošč rogač? Poleg latinskega poimenovanja ''cervus'', imata obe živali rogovje oziroma rogovju podobne tvorbe, ki opravljajo enako vlogo; premagati nasprotnika v boju za samice, teritorij ali hrano. Medtem ko je jelenovo rogovje koščeni izrastek, je pri rogaču to povečana zgornja čeljust, ki deluje kot orjaške klešče, in ne kot rogovje jelena. Rogač spada v družino rogačev in je najtežja žuželka v Evropi, četudi [Preberi več ...]

Svetovni dan mokrišč – Življenjska povezanost mokrišč in ljudi

Ob svetovnem dnevu mokrišč se na Zavodu RS za varstvo narave, kjer so in še vedno v povezavi z ohranjanjem mokrišč potekajo številne aktivnosti in projekti,  pridružujemo globalnemu praznovanju pod letošnjim geslom "Življenjska povezanost mokrišč in ljudi". To pomembno prizadevanje nas spominja na ključno vlogo, ki jo mokrišča igrajo pri ohranjanju narave ter zagotavljanju blaginje za vse nas. Mokrišča so edinstveni ekosistemi, ki nudijo zatočišče številnim rastlinam in živalim, obenem pa so ključna za regulacijo vodnega cikla in [Preberi več ...]

Slatine in mofete so bogastvo “Iz globin”, ki ne pozna meja

Izviri mineralne in termalne vode ter mofete so izjemni naravni pojavi, ki so kulturno-zgodovinsko in etnološko zaznamovali čezmejno območje občin Gornja Radgona in Bad Radkersburg. Predstavljajo potencial za trajnostni razvoj podeželja izven obstoječih turističnih središč, ki ga je potrebno skrbno varovati in ohranjati. Projekt »Iz globin« si prizadeva za dolgoročno ohranitev te ranljive naravne in kulturne dediščine ter išče priložnosti za razvoj in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov. Projekt Ohranjanje dediščine »Iz globin«: čezmejni kulturno-turistični potencial je rezultat sodelovanja [Preberi več ...]

Invazivke – projekt LIFE OrnamentalIAS se je začel

Začenja se slovensko-hrvaški projekt za preprečevanje in obvladovanje okrasnih tujerodnih invazivnih rastlin. Glavni namen šest letnega projekta LIFE OrnamentalIAS je omejiti vnos in širjenje invazivnih tujerodnih okrasnih rastlin iz urbanih območij v naravo in posledično izboljšati življenjski prostor evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst na območjih Nature 2000. Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave, sodeluje pa še sedem slovenskih in dva hrvaška partnerja. Projekt v vrednosti 7,8 milijonov evrov sofinancirata Evropska unija s programom LIFE, [Preberi več ...]

Go to Top