NaKult: Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke
Geologisches Wandererlebnis im Geopark Karawanken

Akronim projekta: NaKult
Koda projekta: SIAT155
Čas trajanja projekta: 1.5.2018 – 30.4.2021

UNESCO Geopark Karavanke se ponaša z bogato geodiverziteto. Do sedaj je registriranih 48 geo znamenitosti in 14 znamenitosti Geoparka. Geo znamenitosti ali splošno imenovane Geosites so geološko in geomorfološko pomembne in zanimive točke ali območja v naravi, ki lahko imajo poleg geološkega in geomorfološkega pomena tudi arheološki, zgodovinski, botanični, zoološki, kulturni ali tehnični pomen. Večina teh točk je dostopnih preko pohodniških poti, vendar niso primerno predstavljene in dostopne. Cilj projekta je zastaviti in uveljaviti celovito strategije za valorizacijo, ponazoritev in izboljšanje zavedanja o bogati geodiverziteti Geoparka. Da bi ta cilj lahko dosegli, načrtujemo projektni partnerji skupen razvoj in opremo daljinske geo-pohodniške poti okrog Geoparka Karavanke. Ta bo omogočila znatno izboljšanje ozaveščenosti o geo- in biodiverziteti. Posamezne etape, ki bodo pripravljene in predstavljene glede na lokalne vsebinske posebnosti, bodo združene v daljinsko pohodniško pot kot skupen produkt. Na in ob poti bodo urejeni majhni interpretacijski moduli – za različne ciljne skupine- ter različni programi in ponudbe. Ustvarjene bodo atraktivne izhodiščne točke in enoten sistem vodenja, ki bodo omogočili daljinsko pohodniško pot. Za posredovanje geodiverzitete kot tudi ostalih kulturnih in naravnih posebnosti na poti, so potrebni usposobljeni vodniki, ki jih bomo usposobili v okviru lastnega Geopark izobraževanja o čezmejnih posebnostih na podlagi dobro pripravljenih strokovnih podlag. Vse ključne informacije bodo posredovane z ustreznimi informacijskimi orodji. Dodatno bomo razvili posebne skupinske ponudbe, predvsem za šole v obliki Geopark doživljajskih kampov. Celoten produkt bo organiziran v okviru organizacijske oblike Geoparka Karavanke z njegovimi partnerji kot lastno upravljavsko orodje geodiverzitete. Vse aktivnosti se bodo izvajale v programskem območju v obeh jezikih.

Vodilni partner:
ARGE Geopark Karawanken (Kontaktna oseba: Mag. Gerald Hartmann, gerald.hartmann@geoparkkarawanken.at)
Projektni partnerji:
Občina Črna na Koroškem (Kontaktna oseba: Irena Nagernik, irena.nagernik@crna.si)
Občina Prevalje (Kontaktna oseba: Bernarda Gradišnik, bernarda.gradisnik@prevalje.si)
Občina Ravne na Koroškem (Kontaktna oseba: Bojan Medved, bojan.medved@ravne.si)
Občina Dravograd (Kontaktna oseba: Miran Breg, miran.breg@dravograd.si)
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor; (Kontaktna oseba: Mag. Mojca Bedjanič, mojca.bedjanic@zrsvn.si)
RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.; (Kontaktna oseba: Primož Vodovnik, primoz.vodovnik@rra-koroska.si)
Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg; (Kontaktna oseba: Milan Piko, (milan.piko@a1.net)
Odobreni prispevek ESRR: 1.624.332,55 €

Koordinator projekta na Zavou RS za varstvo naarve:
mag. Mojca Bedjanič, OE Maribor
Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
telefon: 02-333-13-78
E-pošta: mojca.bedjanic@zrsvn.si

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dostopne na spletnih straneh:
NAKULT: GEOLOŠKO POHODNO DOŽIVETJE V GEOPARKU KARAVANKE
NAKULT: GEOLOGISCHES WANDERERLEBNIS IM GEOPARK KARAWANKEN
NAKULT: GEOLOGICAL HIKING EXPERIENCES IN GEOPARK KARAVANKE

NaKult_ – dodatno besedilo