NATREG –  Managing Natural Assets and Protected Areas as Sustainable Regional Development Opportunities
KAKO UPRAVLJATI VAROVANA OBMOČJA NARAVE, DA BODO POSTALA PRILOŽNOST ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Povezava:  http://www.natreg.eu

Kratek opis projekta:
Varovana območja so pomemben instrument varstva biotske raznovrstnosti. Pomenijo pa tudi velik potencial socialnega in gospodarskega razvoja Slovenije. Morda teh potencialov še ne prepoznavamo dovolj, predvsem pa nam še ne uspeva dovolj dobro varstva narave povezati z razvojem posameznega območja.
Projekt NATREG se je lotil prav tega izziva – njegov osnovni namen je pokazati in promovirati potenciale varovanih območij, izboljšati njihovo prepoznavnost in rabo kot dobo priložnost za trajnostni razvoj, kot tudi povečati prepoznavnost ohranjene narave in okolja kot vrednote. Projekt se osredotoča na mreženje varovanih območij v Jugovzhodni Evropi in za primere smo izbrali tako imenovana pilotna območja. Ta predstavljajo rečne lagune reke Po pri Benetkah, Kamniško Savinjske Alpe z Belsko Kočno, Štajersko regijo, območje Pohorja,  regijskega parka Drava na Hrvaškem in Delibatsko puščavo v Banatu na jugovzhodnem delu Panonske nižine v Vojvodini.
Projekt bomo izvajali s sodelovanjem, spletli bomo transnacionalne in medsektorske mreže, eden od rezultatov projekta  bo Skupna strategija za integrirano upravljanje z varovanimi območji. Tekom projekta bomo Izvedli številna usposabljanja in delavnice za ključne deležnike regionalnega razvoja, prostorskega načrtovanja, varovanja narave in ostalih povezanih sektorjev. Z njimi želimo udeležence  spodbuditi in naučili, kako sodelovati pri pripravi integriranih načrtov upravljana. Izdelali bomo tudi strategijo razvoja ekoloških koridorjev med varovanimi območji.
Projekt NATREG je trajal 28 mesecev, zaključil se je z julijem leta 2011.

Partnerji:
Zavod RS za varstvo narave je vodilni partner projekta v katerega so vključeni še partnerji iz 5 različnih držav:
Ministrstvo za okolje in prostor, www.mop.gov.si;
Regionalni center za okolje Slovenija;
Koroška deželna vlada (Oddelek za ohranjanje narave), www.ktn.gv.at;
Štajerska deželna vlada (Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj),www.raumplanung.steiermark.at;
Regija Benečija (Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj),www.regione.veneto.it;
Okoljska agencija regije Emilia-Romana (Bologna),  www.arpa.emr.it;
Univerza v Celovcu, Oddelek za ekonomske študije, www.econ.uni-klu.ac.at
Zavod za prostorsko načrtovanje županije Koprivnica, www.prostorno-kkz.hr
Javni zavod za upravljanje z varovanimi območji županije Koprivnica,
Javno podjetje Vojvodinašume, http://www.vojvodinasume.rs/.

Vodja projekta: Gregor Danev, Zavod RS za varstvo narave