Leta 2004 je Slovenija z vstopom v EU določila posebna varstvena območja (območja Natura 2000) in eno izmed njih je Dolina Branice. Območje zajema zgornji del porečja reke Branice z južnim delom Vipavskih gričev, pa tudi gozd in travišča na Krasu med Kobjeglavo, Škrbino in Taborom, saj se tu prehranjujejo netopirji, ki imajo svoje porodniške kolonije na gradu Rihemberk. Na območju varujemo potoke in druga vodna okolja, gozdove, suha travišča in brinovja, saj so to življenjska okolja različnih redkih in ogroženih vrst živali (npr. laške žabe, hribskega urha, kačjega pastirja velikega studenčarja, hrošča rogača, bukovega kozlička, močvirskega krešiča…). Posebnost doline Branice, katero velja ohraniti, so tudi visokodebelni sadovnjaki, ki zagotavljajo  primerno življenjsko okolje redkim vrstam ptic, kot sta smrdokavra in čuk.

Osnovni namen projekta »Natura 2000 v dolini Branice« je bilo seznanjanje prebivalcev območja, pa tudi širše javnosti, z omrežjem Natura 2000 in značilnostmi varovanih vrst območja Natura 2000 Dolina Branice. 

Nosilec projekta je bila novogoriška območna enota Zavoda RS za varstvo narave, vanj pa so bili vključeni še trije lokalni partnerji: Hiša posebne sorte Vid Sorta s.p, Kulturno društvo Karla Štreklja Komen in Center za razvoj podeželja TRG Vipava. Projekt je potekal na območju LAS Zgornja Vipavska dolina in Komenski kras, sofinanciral pa se je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V okviru projekta smo izvedli številne delavnice, naravoslovne dneve in skupinske popise, na katerih so domačini in obiskovalci doline spoznavali varovane vrste. Izdelali smo strokovna izhodišča za načrt upravljanja in jih na poljuden način predstavili v publikaciji »Natura 2000 v dolini Branice« (tudi v angleškem jeziku Natura 2000 in the Branica Velley), ki bo lastnikom zemljišč in drugim deležnikom v pomoč pri upravljanju tega območja.  Organizirali smo medobčinsko tekmovanje osnovnošolcev o poznavanju območja Natura 2000 in varovanih vrst in posneli kratek dokumentarni film o dolini Branice in varovanih vrstah. Ves čas smo javnost obveščali o poteku projekta preko javnih medijev.

Projekt »Natura 2000 v dolini Branice« se je končal z zaključno prireditvijo 31. avgusta 2012 v Hiši posebne sorte v Kodretih.  Na prireditvi so bili predstavljeni rezultati projekta, spregovorila pa sta direktor Zavoda RS za varstvo narave dr. Darij Krajčič in vodja projekta Irena Kodele Krašna z novogoriške območne enote Zavoda RS za varstvo narave. Prisotne sta pozdravila tudi župan občine Komen Danijel Božič ter  pobudnik projekta in partner v projektu Vid Sorta. Prireditev se je sklenila s premierno projekcijo kratkega dokumentarnega filma »Dolina Branice in Natura 2000«, ki je eden izmed rezultatov projekta.

Projekt je trajal eno leto, njegova vrednost pa je bila nekaj več kot 30.000€.