Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding Mediterranean MPAs in order to achieve Good Environmental

Status, akronim: PHAROS4MPAs
(projekt je sofinanciran iz programa Interreg Mediterranean)

Trajanje projekta: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Projektni partnerji: World Wide Fund for Nature France (WWF France), Priority Actions Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC), Regional Development Funds for North Aegean Region (RDF NA), Regional Agency of the Administration of Protected Areas in Albania (AKZM), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), National Research Council – Institute of Marine Sciences (Ancona) (CNR), WWF Mediterranean, University of Girona – Institute of Aquatic Ecology at the Faculty of Sciences (UdG)

Skupna vrednost projekta: 1,2 m € (Prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj: 85%, tj. 1,02 m €); vrednost ZRSVN v projektu: 75.400,01 €.

Glavni cilj projekta je izdelava priporočil za sodelovanje med upravljavci morskih zavarovanih območij in različnimi sektorji s poudarkom na: pomorskem prometu, turizmu, energetiko ter obnovljivimi viri energije, ribogojstvu in ribolovu.

Namen projekta je, izboljšati upravljanje morskih zavarovanih območij ter ustrezna vključitev slednjih v proces morskega prostorskega načrtovanja. Projekt prispeva k ohranjanju morske biotske raznovrstnosti in naravnih ekosistemov.
Vloga ZRSVN v projektu: Zavod aktivno sodeluje v vseh treh delovnih sklopih, v nadaljevanju pa so po alinejah navedene ključne aktivnosti.
– Sodelovanje pri pripravi izhodiščnih dokumentov za pripravo priporočil glede na izbrane pomorske sektorje
– Sodelovanje pri pripravi priročnikov oziroma upravljavskih priporočil za 10 izbranih pomorskih sektorjev
– Sodelovanje pri pripravi kartografskih podlag
– Aktivne udeležbe na dogodkih, ki bodo organizirani v okviru projekta ter organizacija različnih sektorskih delavnic
– Sodelovanje pri pripravi promocijskih aktivnosti in izdelkov v okviru projekta.

Več informacij na spletni strani projektahttps://pharos4mpas.interreg-med.eu/